O utworze

Hej, Orle Biały!

AkompaniamentAkompaniament

podtytuł: Hymn bojowy poświęcony Armii Polskiej

Kolekcje Do broni - I wojna światowa

Napisana w 1917 r. pieśń Hej, Orle Biały! jest kompozycją zajmującą szczególne miejsce w dorobku twórczym Paderewskiego. Po pierwsze, jest to jedyny utwór skomponowany przez niego na chór męski z towarzyszeniem fortepianu. Po drugie, Paderewski napisał nie tylko muzykę, ale także słowa. Po trzecie, pieśń jest ostatnią kompozycją Paderewskiego, który w latach odradzającej się polskiej państwowości zarzucił komponowanie na rzecz coraz bardziej absorbującej go polityki.

Na nowojorskim pierwodruku pieśni z 1918 r. kompozytor nakazał umieścić adnotację o treści: „cały dochód ze sprzedaży niniejszego hymnu przeznaczony na cele narodowe”. Pozyskane w ten sposób środki Paderewski pragnął przekazać bowiem na rzecz formujących się najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później we Francji oddziałów Armii Polskiej.

Paderewski nosił się z zamiarem opracowania utworu na chór i orkiestrę, o czym świadczą widniejące na jego autografie dopiski z sugestiami instrumentacyjnymi. Wersja orkiestrowa – o ile rzeczywiście powstała – nie dotrwała jednak do naszych czasów. Istnieje za to wariant utworu na chór i orkiestrę dętą, sporządzony przez Henryka Opieńskiego.

Początkowe takty pieśni umieszczono na pomniku Paderewskiego dłuta Czesława Dźwigaja, znajdującym się w Parku Strzeleckim w Krakowie, ufundowanym z okazji 150. urodzin artysty i stulecia odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego przez Bractwo Kurkowe, którego artysta był honorowym członkiem.

Tekst

Hej, Orle Biały, pierzchły dziejów mroki,
leć dziś wspaniały, hen, na lot wysoki.
Nad pola chwały, nad niebios obłoki,
ponad świat cały, wielki i szeroki.

Hej, Orle Biały, ongi tak zraniony,
zbyt długo brzmiały pogrzebowe dzwony,
rozpaczne szały i żałosne tony,
rozpaczne szały i żałosne tony.
Wiedź nas na śmiały czyn, nieustraszony.

Hej, na bój, na bój! gdzie wolności zorza,
hej, na bój, na bój! za Polski brzeg morza.
Za Polskę wolną od tyrańskich tronów,
za Polskę dawną Piastów, Jagiellonów.

Hej, na bój, na bój! taka wola Boża,
hej, na bój, na bój! za Gdańsk i brzeg morza.
Za ziemię całą, tę rodzoną, naszą,
za wolność wszystkich, za naszą i waszą!

Hej, na bój!
Hej, na bój!
Na bój, na bój,
na bój, na bój!
Na bój!

Słowa i muzyka

Ignacy Jan Paderewski

Kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie (1873–1878, m.in. fortepian u Juliusza Janothy), następnie w Berlinie (1882 i 1884, kompozycja u Friedricha Kiela i Heinricha Urbana) i w Wiedniu (1884–1885 i 1887–1888), gdzie doskonalił warsztat pianistyczny pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Jego światowa kariera pianistyczna, zapoczątkowana w 1888 r. recitalem...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów