Biogramy autorów słów

Adam Kowalski

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, od 1912 r. należał do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w szeregach 2. kompanii rzeszowskiej Legionów Polskich, zanim jeszcze zdał maturę. Został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Czas dochodzenia do zdrowia wypełniły mu przygotowania do egzaminów oraz...
Więcej

Adam Mickiewicz

Kształcił się w powiatowej szkole dominikańskiej w Nowogródku, a następnie na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 r. znalazł się w gronie założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów. Dwa lata później rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie.   Swą działalność w szeregach filomatów przypłacił utratą wolności – uwięziony w Wilnie (1823–1824), w wyniku...
Więcej

Agnieszka Osiecka

Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim (1956) oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1962).   Już w czasie studiów zadebiutowała jako reporterka w „Głosie Wybrzeża” oraz jako autorka tekstów piosenek w Studenckim Teatrze Satyryków (STS), z którym współpracowała w latach 1954–1972, pisząc dlań przeszło...
Więcej

Aleksander Maliszewski

Studiował na Wydziale Humanistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej (od 1923) oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (jako wolny słuchacz, 1925–1927). Od swego debiutu literackiego (1923) związany z grupą poetycką Smok, następnie z Kwadrygą (1928–1931). Od 1930 r. był kierownikiem literackim warszawskiego teatru dla dzieci Jaskółka. Współpracował z miesięcznikiem „Teatr w Szkole”...
Więcej

Biogramy autorów muzyki

Adam Kowalski

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, od 1912 r. należał do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w szeregach 2. kompanii rzeszowskiej Legionów Polskich, zanim jeszcze zdał maturę. Został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Czas dochodzenia do zdrowia wypełniły mu przygotowania do egzaminów oraz...
Więcej

Adam Münchheimer

Uczył się muzyki od siódmego roku życia. Lekcje gry na skrzypcach pobierał w Warszawie u Józefa Niedzielskiego i Jana Hornziela, fortepianu u Aloysa Tausiga, harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera, następnie kompozycji u Adolfa Bernharda Marxa (od 1856 roku w Berlinie).   Od 1850 r. był pierwszym skrzypkiem orkiestry...
Więcej

Adam Walaciński

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec Eugenii Umińskiej (1947–1951), a następnie kompozycję u Artura Malawskiego (od 1952). Wkrótce zrezygnował ze studiów, lecz pobierał prywatne lekcje kompozycji u Stefana Kisielewskiego (1952–1955). W latach 1949–1956 pracował jako skrzypek w Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie, a od...
Więcej

Aleksander (Olek) Grotowski

Jako uczeń szkoły średniej grywał na gitarze basowej w różnych zespołach muzycznych. Ukończył studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z Gdańskiem, Sieradzem, Łodzią, Wrocławiem. Znany ze sceny jako Olek Grotowski.   W 1972 r. poznał Andrzeja Waligórskiego i odtąd miał jego teksty w swoim stałym repertuarze, a w latach...
Więcej

Biogramy opracowujących

Gabriela Kurylewicz

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim i University of London. Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii UW w 2003 roku. W 2001 roku założyła Fundację Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych. Od 2011 jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013–2016 prowadziła autorskie seminarium pod patronatem prorektora...
Więcej

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej