O utworze

Jedzie, jedzie na Kasztance

AkompaniamentAkompaniament

Jedzie na Kasztance; Pieśń o Wodzu miłym

Na łamach „Muzyki” (w numerze specjalnym z 1935 r.) autor słów, Wacław Biernacki, pseud. „Kostek” podzielił się informacjami na temat okoliczności powstania pieśni. Piosenka o Józefie Piłsudskim i jego słynnej klaczy, Kasztance, została napisana w marcu 1915 r. podczas stacjonowania Legionów Polskich nad Nidą, z potrzeby serca autora: „była napisana serdecznie, z tym uczuciem, jakie miałem dla Komendanta zawsze”. Biernacki posłużył się znaną już w XIX stuleciu melodią ludową Z tamtej strony jezioreczka. Nową melodię do słów Biernackiego stworzył w latach 30. XX wieku Zygmunt Pomarański, pseud. „Brzózka” (1898–1941) – autor słynnej pieśni O mój rozmarynie – lecz nie zdobyła ona nigdy takiej popularności, jak pierwotna wersja oparta na melodii ludowej.

Piosenka Biernackiego opublikowana została po raz pierwszy w zbiorze Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, wydanym jedynie w kilkunastu egzemplarzach, odbijanym na wojskowym powielaczu w warunkach polowych. Nieco później, latem 1915 r., tę małą antologię, ze zmienioną kartą tytułową, wydano w Krakowie, nakładem krakowskiego czasopisma „Naprzód”. Większość nakładu skonfiskowała wówczas austriacka cenzura. Nie przeszkodziło to jednak szybkiemu rozprzestrzenianiu się pieśni wśród żołnierzy walczących w Legionach Polskich i umacnianiu kultu uwielbianego przez nich Komendanta.

Tekst

1. Jedzie, jedzie na Kasztance,
siwy strzelca strój.

Hej, hej, Komendancie,
miły wodzu mój!

2. Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecież idziem w bój.

Hej, hej, Komendancie…

3. Gdzie twój mundur generalski
złotem wyszywany?

Hej, hej, Komendancie…

4. Masz wierniejszych niż stal chłodna
młodych strzelców rój!

Hej, hej, Komendancie…

5. Nad lampasy i czerwienie
wolisz strzelca strój.
Hej, hej, Komendancie…

6. Pójdziem z tobą po zwycięstwa
poprzez krew i znój!

Hej, hej, Komendancie…

Słowa

Wacław Biernacki

Od wczesnych lat młodzieńczych angażował się w konspiracyjną walkę – kolportaż ulotek, redagowanie czasopisma, demonstracje. Z powodu represji opuścił Lublin. Rozpoczął studia medyczne we Lwowie, lecz zarzucił je, gdy poznawszy w 1905 r. Józefa Piłsudskiego włączył się w działalność konspiracyjną Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod pseudonimem „Konstanty” (vel...
Więcej

Muzyka

na melodię ludową Z tamtej strony jezioreczka

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów