O utworze

Maryjo, Królowo Polski

AkompaniamentAkompaniament

Apel Jasnogórski

Kolekcje Muzyka w czasach cenzury

Autorem najsłynniejszego powstałego w 1956 r. muzycznego opracowania hejnału Maryjo, Królowo Polski, które zdobyło szczególną popularność w czasie obchodów Milenium chrztu Polski na Jasnej Górze (1966), był salezjanin Stanisław Ormiński. Obok Bogurodzicy, krótkiego rozważania maryjnego, tajemnicy różańca, modlitwy w intencji papieża, Pod Twoją obronę, błogosławieństwa i pieśni maryjnej, często zawierającej elementy narodowe (np. Z dawna Polski Tyś Królową), pieśń stanowi jeden z podstawowych elementów Apelu Jasnogórskiego – modlitwy w intencji Kościoła i ojczyzny, odprawianej codziennie o godzinie 21.00 w jasnogórskim klasztorze paulinów przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Apel Jasnogórski jest odmawiany w tym sanktuarium nieprzerwanie od 8 grudnia 1953 r., kiedy to zaczęto go regularnie odprawiać w intencji uwolnienia internowanego decyzją komunistycznych władz Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Modlitwę tę – jako podkreślającą szczególne miejsce religii w życiu narodu polskiego – wyjątkową estymą darzył papież Jan Paweł II.

Apel Jasnogórski (oraz stanowiąca jego integralną część pieśń Maryjo, Królowo Polski) odmawiany również bywa w miejscach kultu maryjnego na zakończenie wieczornego nabożeństwa, a także w innych polskich kościołach w czasie świąt maryjnych.

Tekst

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.

Słowa

nieznany autor

Muzyka

ks. Stanisław Ormiński

Po ukończeniu studiów teologicznych oraz przyjęciu święceń kapłańskich (1938) studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (m.in. u Kazimierza Sikorskiego i Bronisława Rutkowskiego). Studia przerwane wybuchem wojny kontynuował w konspiracji. Zaangażowany w ruch oporu (w szeregach Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej), prowadził chór przy kościele...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów