O utworze

Mazurek Dąbrowskiego

AkompaniamentAkompaniament

Pieśń Legionów; Pieśń Legionów Polskich we Włoszech; Jeszcze Polska nie zginęła

Kolekcje Do hymnu!

Mazurek Dąbrowskiego został napisany między 16 a 19 lipca 1797 r. w Reggio nell’Emilia we Włoszech na pożegnanie opuszczających miasto na wezwanie Napoleona Legionów Polskich dowodzonych przez generała Henryka Dąbrowskiego (1755–1818). Stworzone przez Józefa Wybickiego słowa, połączone z powszechnie znaną mazurkową melodią, której korzeni wytrwale acz bezskutecznie poszukiwano w polskim folklorze, zabrzmiały po raz pierwszy najprawdopodobniej 21 lipca podczas uroczystości na cześć polskiego generała. Ludowej proweniencji warstwy muzycznej Mazurka Dąbrowskiego nigdy nie dowiedziono. Autorstwo melodii przez długi czas przypisywano błędnie m.in. Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu (1765–1833).

Szczególną popularność pieśń zyskała w XIX wieku podczas wyznaczających rytm epoki polskich zrywów narodowych. Zawarta w pierwszych jej wersach myśl o istnieniu narodu mimo utraty przez niego państwowości była trafnym podsumowaniem ówczesnej polskiej sytuacji dziejowej. Tekst Mazurka Dąbrowskiego stał się wówczas przedmiotem licznych trawestacji i parafraz.

Sława pieśni wykroczyła daleko poza ziemie polskie – jej tekst tłumaczono na inne języki. Wzorował się na niej m.in. Samuel Tomášik (1813–1887), tworząc do jej melodii Hymn wszechsłowiański, pełniący funkcję hymnu Słowacji (1939–1945), Jugosławii (1945–1991 oraz 1992–2003) oraz Serbii i Czarnogóry (2003–2006). Z kolei na słowach Mazurka Dąbrowskiego wzorowany był tekst hymnu Ukrainy Szcze ne wmerła Ukrajiny sława, wola (Ще не вмерла України і Слава, і Воля), napisany przez Pawła Czubynskego (1839–1884).

Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnym hymnem państwa polskiego na mocy wydanego 15 października 1926 r. okólnika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz ogłoszonego 26 lutego 1927 r. okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po drugiej wojnie światowej – mimo podejmowanych m.in. przez Bolesława Bieruta prób, by pozbawić pieśń tego szczególnego statusu – Mazurek Dąbrowskiego pozostał polskim hymnem. „Hymniczne” prawa pieśni zostały potwierdzone m.in. zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z 20 kwietnia 1948 r., nowelą Konstytucji PRL z 1976 r. i Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r.

W 1978 r. w dawnym dworku w Będominie, w którym przyszedł na świat Józef Wybicki, utworzono pierwsze na świecie Muzeum Hymnu Narodowego.

Tekst

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

3. Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze,
dla ojczyzny ratowania
wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.

Marsz, marsz …

Słowa

Józef Wybicki

Kształcił się w kolegium jezuickim w Starych Szkotach. Następnie odbywał praktykę w skarszewskim sądzie grodzkim. Brał udział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie (1764) i odtąd zaangażował się w politykę, pogłębiając wiedzę prawniczą. Jako poseł na sejm (1767–1768) gorąco sprzeciwił się uwięzieniu na rozkaz rosyjskiego ministra Nikołaja Repnina...
Więcej

Muzyka

nieznany autor

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów