O utworze

Piechota

AkompaniamentAkompaniament

Szara piechota; Maszerują chłopcy; Maszerują strzelcy

Kolekcje Repertuar międzywojenny

Tradycja zwykła przypisywać autorstwo słów tej bardzo popularnej żołnierskiej piosenki albo Bolesławowi Lubicz-Zahorskiemu, albo Leonowi Łuskino; za twórcę melodii zaś uznaje się drugiego z nich. Najprawdopodobniej jednak Łuskino jedynie opracował melodię rosyjskiej piosenki żołnierskiej Czornyje oczy da biełaja grudź (Чёрные очи да белая грудь), wywodzącej się z cygańskiego romansu Ech, rasposzeł (Ех, распошел). Najwcześniejsze zachowane rejestracje fonograficzne owego romansu pochodzą z 1905 r.

Melodyjna piosenka o żołnierzach w szarych mundurach była wykonywana już w czasie pierwszej wojny światowej, lecz większą popularność zdobyła dopiero po jej zakończeniu. Pierwszy znany jej zapis pochodzi z 1929 r. W okresie drugiej wojny światowej pod już powszechnie znaną melodię podkładano nowe słowa.

Dźwięki Piechoty – muzycznego emblematu narodowego – zabrzmiały w słynnym, opartym na autobiograficznych wątkach, arcydziele polskiego teatru – spektaklu Wielopole, Wielopole (1980) Tadeusza Kantora (1915–1990).

Tekst

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
nie noszą ni srebra, ni złota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
a przed nimi drzewce salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój!

2. Idą, a w słońcu kołysze się stal,
dziewczęta zerkają zza płota,
a oczy ich dumnie utkwione są w dal,
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

3. Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
a śmierć im pod stopy się miota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują…

Słowa

Bolesław Lubicz-Zahorski

Zaangażowany społecznie od lat młodzieńczych, był członkiem Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i w 1905 r. czynnie włączył się w działania rewolucyjne. Zesłany na Sybir w 1906 r., zdołał uciec i wrócić do Polski, by ponownie rozwijać działalność w ruchu socjalistycznym, najpierw w Łodzi, gdzie był redaktorem „Łodzianina”, a...
Więcej

Muzyka

Leon Łuskino

Uczył się w gimnazjum w Kielcach. Wychowany w duchu patriotycznym, już w latach szkolnych angażował się w konspiracyjne działania antyrusyfikacyjne i niepodległościowe. W rodzinie obecne były również silne tradycje wojskowe, więc 17-letni Łuskino wstąpił do armii carskiej, w której ukończył szkołę oficerską (w Odessie, 1892) i przeszedł szlak bojowy...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów