O utworze

Polonez Kościuszki

AkompaniamentAkompaniament

Patrz, Kościuszko, na nas z nieba; Polonez Kościuszki z r. 1831 (V)

Kolekcje Dźwięki przemian, Tony powstania listopadowego

Melodia Poloneza Kościuszki powstała w 1792 r. w związku z przymusowym wyjazdem Tadeusza Kościuszki z ojczyzny po przegranej przez Polskę wojnie z Rosją w obronie Konstytucji Trzeciego Maja oraz przystąpieniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. Pierwotna wersja tekstu zaczynała się słowami Podroż twoja nam niemiła. Później melodia, na której autora typowano bliżej obecnie nieznanego lublinianina Barcikowskiego, a nawet – co mniej prawdopodobne – samego Kościuszkę, zaczęła być wykonywana z odmiennymi wariantami tekstowymi.

W okresie powstania listopadowego przywoływano bohaterów z przeszłości kraju, którzy pięknie zapisali się na kartach jego historii. Jednym z nich był właśnie nieżyjący już wtedy zwycięzca spod Racławic. W 1830 lub 1831 r. do melodii Poloneza Kościuszki Rajnold Suchodolski napisał nowy tekst (Patrz, Kościuszko, na nas z nieba). Poeta uczynił wielkiego bohatera obserwatorem przyglądającym się z nieba heroicznym poczynaniom powstańców walczących pod wodzą generała Józefa Chłopickiego (1771–1854).

Tekst

1. Patrz, Kościuszko, na nas z nieba,
jak w krwi wrogów będziem brodzić.
Twego miecza nam potrzeba,
by ojczyznę oswobodzić.
Wolność droga w białej szacie
złotem skrzydłem w górę leci,
na jej czole, patrzaj, bracie,
jak swobody gwiazda świeci.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
my za nią przelejem krew, krew, krew!


2. Z naszym duchem i orężem
Polak ziemię oswobodzi,
zdrajca pierzchnie, my zwyciężym,
bo Chłopicki nam przewodzi!
Tylko razem, tyko w zgodzie,
a powstańców będziem wzorem,
wszak dyktator przy narodzie,
cały naród z dyktatorem.

Oto jest wolności śpiew…

Słowa

Rajnold Suchodolski

Był bratem znanego malarza batalisty Januarego (autora m.in. Bitwy pod Tudelą, 1827 i Apoteozy Napoleona, 1842). Uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy i już wówczas działał w tajnej organizacji pn. Towarzystwo Zorzan (związanej z Towarzystwem Filaretów). W 1830 r. w początkach powstania listopadowego wstąpił do grona członków Towarzystwa Patriotycznego. W...
Więcej

Muzyka

nieznany autor

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów