O utworze

Polonez „Pożegnanie ojczyzny”

AkompaniamentAkompaniament

Pożegnanie Ojczyzny

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Pierwowzorem pieśni był fortepianowy Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” (Polonaise „Les adieux à la Patrie”) a-moll Michała Kleofasa Ogińskiego. Kompozytor napisał go w 1794 r. – roku powstania kościuszkowskiego, w którym wziął udział. Po upadku insurekcji wyjechał z kraju do Wenecji. Znakiem rozpoznawczym wysublimowanego poloneza Ogińskiego jest melancholia współgrająca z wymownym tytułem.

 Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce. Na Białorusi, po upadku Związku Radzieckiego, rozważano nawet uczynienie go białoruskim hymnem państwowym, lecz ostatecznie ten pomysł zarzucono. Sławę dzieła utrwalił też krajowy i zagraniczny przemysł filmowy. Dźwięki kompozycji Ogińskiego rozbrzmiewały w wielu głośnych polskich filmach, m.in. w Popiele i diamencie (reż. Andrzej Wajda, 1958), Matce swojej matki (reż. Robert Gliński, 1996) oraz Sali samobójców (reż. Jan Komasa, 2011). Tytuł poloneza stał się także tytułem radzieckiego filmu Polonez Ogińskiego (Полонез Огинсково) z 1971 r. w reżyserii Lwa Władimirowicza Gołuba (1904–1994), opowiadającego o grającym na skrzypcach chłopcu, który – korzystając ze swoich muzycznych talentów – pomaga radzieckim partyzantom w walce z Niemcami.

W Polsce przez wiele lat Poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” grano i tańczono na rozpoczęcie balów studniówkowych, jednakże po premierze Pana Tadeusza (1999) w reżyserii Andrzeja Wajdy (1926–2016) stopniowo zastąpił go pochodzący ze ścieżki dźwiękowej filmu Polonez Wojciecha Kilara (1932–2013).

W XX wieku słowa do melodii Ogińskiego, podejmujące wątek miłości polskiej ziemi, napisała Halina Szymulska, co zapewniło kompozycji istotne miejsce także w patriotycznym repertuarze pieśniowym.

Tekst

Polski kraj, rodzinny kraj,
ojczystej ziemi słyszę śpiew,
z mazurskich pól, z kujawskich starych chat,
z rodzinnych progów drogi śpiew,
z rodzinnych progów słyszę poloneza.

Ten młodości piękny kraj,
kraj młodości naszej.
Kraj młodości ukochany,
nasz ojczysty, ukochany,
kraj ojczysty, ukochany kraj.

Polski kraj, rodzinny kraj,
ojczystej ziemi słyszę śpiew,
z mazurskich pól, z kujawskich starych chat,
z rodzinnych progów drogi śpiew,
z rodzinnych progów słyszę poloneza.

Hej, niech nasza płynie pieśń,
a ty ją, wietrze, nieś,
niech ciebie wspiera krąg
rodaków serc i rąk,
i głoś, jak piękny jest nasz kraj i dobry lud,
gościnna polska ziemia,
dobry lud, gościnna ziemia.

Głos przyszłości słyszę,
radość w sercu czuję,
pieśń przerywa ciszę,
duszę mą raduje.
Głos przyszłości słyszę,
radość czuję.

Hej, niech nasza płynie pieśń,
a ty ją, wietrze, nieś,
niech ciebie wspiera krąg
rodaków serc i rąk,
i głoś, jak piękny jest nasz kraj i dobry lud,
gościnna polska ziemia,
dobry lud, gościnna ziemia.

Słowa

Halina Szymulska

Uczyła się śpiewu u Ady Sari w Warszawie i Pierre’a Bernaca w Paryżu. Dysponowała głosem sopranowym, wykonywała głównie repertuar pieśniowy. Była cenioną interpretatorką dzieł impresjonistów francuskich i kompozytorów XX wieku: Henri Duparca, Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela, André Joliveta, Igora Strawińskiego, Paula Hindemitha, Oliviera Messiaena, Karola Szymanowskiego oraz pisanych specjalnie...
Więcej

Muzyka

Michał Kleofas Ogiński

Urodzony w rodzinie magnackiej, otrzymał solidne, wszechstronne wykształcenie. Pierwsze lekcje gry na skrzypcach, klawikordzie, a także podstawy teorii i basu cyfrowanego pobierał u Józefa Kozłowskiego. W Warszawie doskonalił grę na skrzypcach u Ivana Jarnovicia, zaś w Paryżu u Giovanniego Viottiego (1789) i Pierre’a Baillota (1810).   Z woli króla...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów