O utworze

Witaj, majowa jutrzenko

AkompaniamentAkompaniament

Mazurek Trzeciego Maja; Polonez Trzeciego Maja; Trzeci Maj; Śpiew

Kolekcje Dźwięki przemian

Tekst pieśni Witaj, majowa jutrzenko upamiętnia uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja, ale powstał najprawdopodobniej dużo później – dopiero w okresie powstania listopadowego. Jest on dziełem Rajnolda Suchodolskiego, który przypuszczalnie wzorował się na tekście bliżej nieznanej pieśni Maj („Nienawidzę was, próżniaki”), napisanym przez Stanisława Starzyńskiego (Starzeńskiego) herbu Doliwa (1784–1851), opublikowanym w 1830 r. w Warszawie w zbiorze Śpiewki i wiersze Podolanina z lat 1828, 1829, 1830 z dołączeniem kilku innego pióra. Wśród twórców typowanych na autora melodii pieśni pojawiało się – zupełnie bezpodstawnie – także nazwisko Fryderyka Chopina.

Sława pieśni wykroczyła daleko poza ziemie polskie. W 1836 r. Richard Wagner (1813–1883) wplótł jej melodię – obok Mazurka Dąbrowskiego oraz Litwinki Kurpińskiego – do słynnej uwertury Polonia.

W XX wieku pieśń ta stała się ponownie zwiastunem wolności. Jej dźwięki były sygnałem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, która zainaugurowała swoją działalność 3 maja 1952 r.

Tekst

1. Witaj, majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie.
Uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, trzeci maj,
u Polaków błogi raj.

2. Witaj, dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja,
Polsko, dzisiaj tryumfujesz.

Witaj maj…

3. Wrogów tłuszcze wyrok Boski
zmiótł z powierzchni polskich łanów.
Znikła boleść, znikły troski,
nie ma w Polsce obcych panów.

Witaj maj…

Słowa

Rajnold Suchodolski

Był bratem znanego malarza batalisty Januarego (autora m.in. Bitwy pod Tudelą, 1827 i Apoteozy Napoleona, 1842). Uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy i już wówczas działał w tajnej organizacji pn. Towarzystwo Zorzan (związanej z Towarzystwem Filaretów). W 1830 r. w początkach powstania listopadowego wstąpił do grona członków Towarzystwa Patriotycznego. W...
Więcej

Muzyka

nieznany autor

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów