Feliks Konarski

pseud. „Ref-Ren”

poeta, kompozytor, pieśniarz, aktor, reżyser, żołnierz

ur. 9 stycznia 1907, Kijów

zm. 12 września 1991, Chicago

W 1921 r. przedostał się przez zieloną granicę do Polski i uczył się w Warszawie (ukończył gimnazjum i Uniwersytet Warszawski). Zadebiutował w 1925 r. jako autor tekstów piosenek i skeczy, a wkrótce zaczął śpiewać, występować na scenie, także komponować. Współpracował z warszawskimi kabaretami i samym mistrzem Konradem Tomem (pseud. „Tim-Tom”), który nadał mu artystyczny pseudonim „Ref-Ren”. Współdziałał też z teatrzykami Qui Pro Quo, Mignon, Wesoły Murzyn i Morskie Oko, również sam organizował teatry amatorskie.

 

W latach 30. wraz z żoną Niną Oleńską przeniósł się do Lwowa. Założył tam teatr rewiowy, z którym występował w wielu miastach Polski, a po zajęciu Lwowa przez Sowietów – po miastach ZSRR. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki wstąpił w 1941 r. do Armii Polskiej gen. Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Założył i prowadził grupę teatralną 2. Korpusu pn. „Polska Parada”, napisał też wówczas wiele tekstów pieśni, m.in. słynne Czerwone maki na Monte Cassino.

 

Nie pogodził się z nowym, pojałtańskim układem sił w powojennej Europie, czego wyrazem są ówczesne jego wiersze (np. Jałta). Zamieszkał w Londynie, gdzie współpracował z Marianem Hemarem (ok. 30 przedstawień). Nagrywał audycje dla rozgłośni polskich sekcji BBC, radia paryskiego i Radia Wolna Europa. W 1965 r. wyjechał do Chicago, gdzie założył wraz z żoną Teatr Ref-Rena. Aktywny do końca życia, propagował kulturę polską i patriotyzm, organizował koncerty dla Polonii w Ameryce i Kanadzie, występował w radiu.

 

Konarski jest twórcą tekstów kilkuset piosenek (m.in. przedwojennych szlagierów: Wiosna, wiosna jest nareszcie, Gdzie twój tata, smarkata, Pięciu chłopców z Albatrosa, Zagraj Antoś tango), autorem polskiego przekładu libretta musicalu Skrzypek na dachu, sztuk, komedii muzycznych (m.in. Grudzień 1981), licznych monologów i skeczy. Wiele jego utworów zostało wydanych w Chicago nakładem autora, a w Polsce – przez Państwowy Instytut Wydawniczy. W 1990 r. odznaczony został przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Tytuły w projekcie

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów