Antologia Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę!

Antologia Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę!

O projekcie

W niniejszej antologii zamieszczono sto pieśni i utworów patriotycznych, których dźwięki towarzyszyły narodowi polskiemu od jego zarania po czasy najnowsze. Mimo że liczba uwzględnionych w niej utworów wydaje się imponująca, prezentowany wybór pozostaje jedynie skromną egzemplifikacją niezwykle bogatego i zróżnicowanego polskiego repertuaru patriotycznego, uzupełnionego o powszechnie znane utwory, często o proweniencji ludowej lub artystycznym przeznaczeniu, nierzadko interpretowane w duchu narodowym i traktowane jako muzyczny emblemat polskości. Antologia ujmuje jedynie najważniejsze dzieła o tematyce patriotycznej oraz niekwestionowanych walorach artystycznych, przynależne do różnych porządków literackich i muzycznych, powstałe w różnych okresach historycznych oraz w różnych, niekiedy konkurujących ze sobą, kręgach politycznych.

Każdą z pieśni opatrzono uwzględniającym najnowsze ustalenia badawcze komentarzem, przybliżającym okoliczności jej powstania, przekształcenia warstwy tekstowej i muzycznej oraz jej recepcję, a także biogramami autorów jej słów, melodii oraz opracowania.

W komentarzach do pieśni zamieszczamy nazwiska twórców wraz z pseudonimem (jeśli występuje), pod którym napisali dany utwór, w notach biograficznych zamieszczone zostały wszystkie pseudonimy, pod jakimi tworzył dany autor.

Przyjęty chronologiczny układ pieśni pozwala spojrzeć na patriotyczny repertuar nieco inaczej niż tylko przez pryzmat konkretnego wydarzenia historycznego, z którym poszczególne utwory zwykło się obecnie łączyć. Choć konsekwencje chronologicznego uporządkowania są niekiedy poznawczo zaskakujące, obrazuje ono żywotność twórczości patriotycznej, nierzadko dalece wykraczającej poza ramy danej epoki i stale wzbogacanej o nowe znaczenia i sensy.

Z myślą o praktycznym wykorzystaniu utworów pieśni zostały pogrupowane w tzw. kolekcje, uwzględniające tradycyjną ich przynależność do danego zjawiska lub okresu historycznego.

Zaprezentowano najbardziej rozpowszechnione warianty słowno-melodyczne pieśni, ujęte jednak w nowych opracowaniach dźwiękowych autorstwa Włodzimierza Korcza, Magdaleny Kruszewskiej-Pulcyn, Gabrieli Kurylewicz i Kuby Stankiewicza dla opracowań jednogłosowych z akompaniamentem i chwytami gitarowymi oraz Jacka Sykulskiego dla opracowań chórów jednorodnych i Sebastiana Szymańskiego dla chórów mieszanych. Nowoczesny kształt brzmieniowy powszechnie znanych, będących narodową relikwią utworów świadczy o ich patriotycznej aktualności, a także o drzemiącej w niej sile inspirującej także współczesnych artystów.

Na pełny projekt Antologii Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę” składają się:

  • śpiewnik ogólny zawierający 100 utworów na głos z fortepianem i chwytami gitarowymi
  • wybór 30 pieśni na chór mieszany w opracowaniu Sebastiana Szymańskiego, zawarty w 6 zeszytach
  • wybór 30 pieśni na chóry jednorodne (męskie, żeńskie lub dziecięce) w opracowaniu Jacka Sykulskiego, zawarty w 6 zeszytach
  • akompaniamenty muzyczne do wszystkich 100 pieśni dostępne w zakładce MULTIMEDIA

Opracowania chóralne

Autorzy opracowań

Włodzimierz Korcz

Uzyskał dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów) w Łodzi w klasie fortepianu Zbigniewa Szymonowicza. Jeszcze w czasie studiów podjął współpracę z Redakcją Muzyczną Polskiego Radia Łódź oraz Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji kierowaną przez Henryka Debicha.   W latach 1974–1977 sprawował...
Więcej

Włodzimierz Korcz

Uzyskał dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów) w Łodzi w klasie fortepianu Zbigniewa Szymonowicza. Jeszcze w czasie studiów podjął współpracę z Redakcją Muzyczną Polskiego Radia Łódź oraz Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji kierowaną przez Henryka Debicha.   W latach 1974–1977 sprawował...
Więcej

Gabriela Kurylewicz

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim i University of London. Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii UW w 2003 roku. W 2001 roku założyła Fundację Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych. Od 2011 jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013–2016 prowadziła autorskie seminarium pod patronatem prorektora...
Więcej

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej