Krzysztof Kasprzyk

poeta

ur. 10 września 1946, Quakenbrück

Jego matka uczestniczyła w powstaniu warszawskim, a ojciec walczył w słynnym Dywizjonie 308 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Po wojnie rodzina zamieszkała w Niemczech, ale już w 1947 r. przeniosła się do Sopotu.

 

Krzysztof Kasprzyk ukończył w 1970 r. studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, a trzy lata później – podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jako student angażował się w kulturalny ruch akademicki, uczestniczył w organizacji licznych imprez w gdańskim klubie Żak i stołecznym Remoncie.

 

Brał udział w strajkach w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. To za jego ideą w zaprojektowanym przez Jerzego Janiszewskiego znaku graficznym rodzącego się wówczas Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego znalazło się słowo „Solidarność”. Napisał wówczas dwa teksty poetyckie: Postulat 22 i Piosenkę dla córki, które natychmiast umuzycznione, z miejsca stały się symbolicznym wyrazem przeżyć strajkujących stoczniowców, a szybko kolportowane dalej – również innych walczących o demokratyczną Polskę.

 

W 1981 r. wyjechał do Berlina Zachodniego, gdzie współtworzył Grupę Roboczą „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pozostał na emigracji. W Berlinie założył i redagował miesięcznik „Przekazy” (1982–1984). Po podróżach po krajach Europy ostatecznie osiadł w Kanadzie. Przez rok studiował historię Kanady i literatury kanadyjskiej na St. Francis Xavier University w Antigonish (Nowa Szkocja), będąc stypendystą tej uczelni (1984). Od 1985 r. mieszka w Toronto, gdzie pracuje jako nauczyciel w kanadyjskim liceum oraz w sobotniej polskiej szkole przy Konsulacie RP.

P

ublikował artykuły w pismach krajowych („Kontakt”, „Polityka”) i emigracyjnych – („Kultura”, „Zeszyty Historyczne”). Jest autorem wielu wierszy, wydanych w Polsce i za granicą w tomikach: Centrum peryferii (1981), Stan zagrożenia (1987), Panopticum (1997), Zbiór (1999), Miejsce (2006).

 

W 1975 r. za przygotowanie międzynarodowego sympozjum „Film i Literatura Latynoamerykańska” otrzymał przyznawaną przez tygodnik „Polityka” nagrodę im. Salvadora Allende. W 2013 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Odrodzenia Polski za zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce.

Tytuły w projekcie

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów