O utworze

Chłopcy silni jak stal

AkompaniamentAkompaniament

„Parasola” piosenka szturmowa

Kolekcje Żołnierski trud - pieśni II wojny światowej

W okresie drugiej wojny światowej dużą popularność w Polsce zyskała piosenka Jeśli jutro wojna (Если завтра война) rosyjskich kompozytorów Dmitrija i Daniłła Pokrassów do słów Wasilija Lebiediewa-Kumacza (1898–1949), pochodząca z wyreżyserowanego w 1938 r. przez Efima Dzigana (1898–1981) propagandowego filmu pod tym samym tytułem, pokazującego siłę Armii Czerwonej. Kompozytora uhonorowano za tę piosenkę Nagrodą Stalinowską II stopnia. Tekst piosenki przetłumaczył na język polski Leon Pasternak (1910–1969), zaś dość swobodną jego parafrazę stworzył Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907–1985).

 Chłopcy silni jak stal, czyli bojowy marsz słynnego oddziału Armii Krajowej, batalionu „Parasol”, wykonuje się właśnie na melodię radzieckiego pierwowzoru. Autorem słów piosenki szturmowej był żołnierz „Parasola”, Józef Andrzej Szczepański, pseud. „Ziutek”. Tekst powstał w sierpniu 1944 r., gdy toczyły się zacięte walki z Niemcami o każdą piędź warszawskiej Starówki. Znana melodia z nowym, zagrzewającym do walki tekstem była śpiewana przez powstańców, gdy zmuszeni byli ewakuować się kanałami ze Starego Miasta. Jednym z najsłynniejszych wykonawców pieśni był Mieczysław Fogg (1901–1990), który wielokrotnie śpiewał ją podczas koncertów organizowanych przez Polskie Państwo Podziemne w okresie okupacji.

Tekst

1. Chłopcy silni jak stal,
oczy patrzą się w dal:
nic nie znaczy nam wojny pożoga!
Hej, sokoli nasz wzrok,
w marszu sprężysty krok,
i pogarda dla śmierci i wroga.

Gotuj broń, naprzód marsz ku zwycięstwu!
W górę skroń! Orzeł nasz lot swój wzbił!
Chłopcy silni jak stal,
oczy patrzą się w dal,
hej, do walki nie zbraknie nam sił!

2. Godłem nam Biały Ptak,
a „Parasol” to znak,
naszym hasłem piosenka szturmowa!
Pośród kul, huku dział
oddział stoi, jak stał,
choć poległa już chłopców połowa.

Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta.
Gotuj broń! Krew ci gra boju zew!
Chłopcy silni jak stal,
oczy patrzą się w dal,
a na ustach szturmowy nasz śpiew!

Słowa

Józef Andrzej Szczepański

Od 1935 r. uczęszczał do Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie; w czerwcu 1939 r. uzyskał tzw. „małą maturę”. Był harcerzem 17. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.   Podczas okupacji niemieckiej początkowo przeniósł się z rodziną na Wołyń, następnie do Krakowa, Dębicy i Rzeszowa, a w 1943 r. powrócił do Warszawy....
Więcej

Muzyka

Daniłł Jakowlewicz Pokrass

W latach 1917–1921 kształcił się pod kierunkiem Siergieja Tarnowskiego i Feliksa Blumenfelda w zakresie gry na fortepianie w konserwatorium w Kijowie, później pobierał  lekcje kompozycji u Nikołaja Rosławca w Moskwie. W latach 1939–1951 pełnił funkcję kierownika muzycznego Głównego Domu Kultury dla moskiewskich pracowników kolei.   Wraz z bratem Dmitrijem...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów