O utworze

Hymn do Bałtyku

AkompaniamentAkompaniament

Hymn Floty Polskiej; Nasz Bałtyk

Kolekcje Repertuar międzywojenny

Hymn do Bałtyku pełni funkcję oficjalnego hymnu polskiej floty morskiej. Skomponowany został w 1919 r. przez Feliksa Nowowiejskiego do słów Stanisława Rybki w celu uczczenia odzyskania przez Polskę wraz z niepodległością w 1918 r. także dostępu do morza.

Pieśń wpisuje się w nurt patriotycznych utworów chóralnych Nowowiejskiego, powiązanych tematycznie z różnymi regionami odradzającej się po 123 latach niewoli Polski, mających umacniać polską tożsamość narodową. Hymn do Bałtyku funkcjonował w kilku wariantach obsadowych, w tym m.in. na głos z fortepianem (w tej postaci został wydany w 1921 r. w Poznaniu nakładem Księgarni Świętego Wojciecha), a także na różne składy chóralne. Pieśń wielokrotnie przedrukowywano w licznych przedwojennych i wydawanych po wojnie śpiewnikach.

Na popularność pieśni – obok podniosłej, lecz pogodnej melodii – wpływ miała też sugestywność zawartego w jej tekście obrazu statku, na którego maszcie powiewa polska flaga, płynącego po szmaragdowo-złotych falach Bałtyku, a także plastyczne odwołania do toczonych przez Polaków zwycięskich, choć krwawych walk o dostęp do morza, zmieniających lazur jego wód w mieszaninę krwi oraz łez.

Tekst

1. Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal,
z okrętu dumnie polska flaga
uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.

2. Strażnico naszych polskich granic,
już z dala brzmi zwycięski śpiew
i nie oddamy cię, Bałtyku,
zamienisz ty się pierwej w krew.

I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.

3. Płyń, polska floto, płyń na krańce,
powita cię uchodziec brat.
Twa flaga dumnie niech powiewa,
wolność i sławę niosąc w świat.

I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo doprowadzisz do rozkwitu
polskiego ludu złote sny.

4. Nad morzem krążył orzeł biały,
i ochrzcił fale własną krwią.
Pomorskie straże rozbrzmiewają
nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo doprowadzisz do rozkwitu
polskiego ludu złote sny.

Słowa

Stanisław Rybka

W randze porucznika brał udział w powstaniu wielkopolskim w latach 1918–1919, zaś swoje przeżycia z tego okresu opisał w kilku publikacjach poświęconych problematyce powstańczej, z których największą popularność zyskała książka o charakterze wspomnieniowym pt. Zerwane pęta (1919). Był jednak oskarżany go o konfabulację i kreowanie mijającego się z prawdą...
Więcej

Muzyka

Feliks Nowowiejski

Od dziewiątego roku życia przez sześć lat uczył się w przyklasztornej szkole muzycznej w Świętej Lipce, opanowując grę na fortepianie i organach, a także na skrzypcach, wiolonczeli i waltorni. Po ukończeniu nauki zamieszkał w Olsztynie, gdzie grał w orkiestrze dętej pułku grenadierów pruskich, dla której również komponował utwory marszowe,...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów