O utworze

Naprzód, do boju, żołnierze

AkompaniamentAkompaniament

Hymn Armii Krajowej; Hymn Polski Podziemnej

Zawiązane jeszcze w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Polskie Państwo Podziemne było ewenementem na skalę światową. Utrzymując ciągłość struktur państwowych, organizowało polski ruch oporu przeciwko III Rzeszy i Związkowi Radzieckiemu. Zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego była Armia Krajowa. Kompozycja upamiętniającą zarówno żołnierzy AK, jak i osoby działające na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego była pieśń Naprzód, do boju, żołnierze, nazywana też Hymnem Armii Krajowej lub Hymnem Polski Podziemnej.

Jej słowa powstały jesienią 1942 r. w związku z konkursem na tekst pieśni Polski Podziemnej ogłoszonym na łamach „Biuletynu Informacyjnego”. Nadesłany wówczas przez Kazimierza Feliksa Kumanieckiego wiersz oraz tekst Żegnaj karabinie, autora kryjącego się pseudonimem „Jerzy Kres”, zajęły ex aequo drugie miejsce (pierwszej nagrody nie przyznano). Muzykę napisał bliżej nieznany kompozytor używający pseudonimu „Pochmurny”.

W założeniu organizatorów konkursu zwycięska pieśń marszowa miała zostać oficjalnym hymnem Armii Krajowej. Pieśń „Pochmurnego” z uwagi na swą złożoność ustępowała jednak popularnością innym utworom śpiewanym podczas drugiej wojny światowej.

Tekst

1. Naprzód, do boju żołnierze
Polski Podziemnej! Za broń!
Boska potęga nas strzeże,
woła do boj u was dzwon.

Godzina pomsty wybija,
za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus, Maryja!
Żołnierski woła nas zew.

2. Zorza wolności się pali
nad Polską idących lat.
Moc nasza przemoc powali,
nowy dziś rodzi się świat.

Godzina pomsty wybija...

3. Za naszą Wolność i Waszą,
bracia, chwytajmy za miecz.
Śmierć ani trud nas nie straszą,
zwycięski Orle nasz, leć.

Godzina pomsty wybija...

Słowa

Kazimierz Feliks Kumaniecki

Od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do języków starożytnych. W latach 1923–1926 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1926–1927 na uniwersytecie w Berlinie. Pracę doktorską przygotował w 1926 r. pod kierunkiem Tadeusza Sinki, a w 1930 r. uzyskał habilitację. Pracował początkowo w krakowskich gimnazjach; od 1936 r. był...
Więcej

Muzyka

pseud. „Pochmurny”

Tożsamości autora melodii oficjalnej pieśni hymnicznej Armii Krajowej Naprzód, do boju, żołnierze, kryjącego się pod pseudonimem „Pochmurny”, nie udało się dotąd ustalić. Najprawdopodobniej nie był to jednak ani Eugeniusz Karcz (1924–?), ani Jan Nawoik (1902–1944) – dwaj żołnierze Armii Krajowej, walczący w powstaniu warszawskim i posługujący się identycznym pseudonimem.
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów