O utworze

Kolekcje Do hymnu!, Melodie tęsknoty za wolnością

Pretendowała do roli polskiego hymnu narodowego, lecz konkurencję przegrała z Mazurkiem Dąbrowskiego. Za najsłynniejsze jej wykonanie, często mylnie uznawane za pierwsze, uchodzi to z 15 lipca 1910 r., uświetniające uroczystość odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, która przerodziła się w wielką polską manifestację patriotyczną. Rotę zaśpiewały wówczas pod batutą autora melodii, Feliksa Nowowiejskiego, połączone chóry przybyłe do Krakowa z wszystkich zaborów. Ów patriotyczny kontekst wykonania ugruntował wielką sławę utworu.

Tekst pieśni powstał jednak dwa lata przed krakowskimi wydarzeniami i był wyrazem sprzeciwu Marii Konopnickiej wobec polityki wynarodowienia prowadzonej przez władze zaboru pruskiego wobec Polaków. Przyjęto uważać, że poetka napisała go dla mieszkańców Wielkopolski, lecz niedawne ustalenia przyniosły weryfikację tego przekonania. Rota ogłoszona została bowiem po raz pierwszy drukiem w listopadzie 1908 r. na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” – periodyku, którego misją w okresie zaborów było podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Śląsku Cieszyńskim. Pierwodruk utworu został zadedykowany „Ludowi Śląskiemu” i opatrzony komentarzem redakcji czasopisma o treści:

 Wiersz ten napisała i przeznaczyła znana poetka umyślnie dla „Gwiazdki Cieszyńskiej”, chcąc podnieść ducha narodowego w Polakach śląskich, przechodzących obecnie ciężkie chwile. („Gwiazdka Cieszyńska” 1908, nr 90 [7 listopada], s. 444).

Później Rota była parokrotnie przedrukowywana, także w wielkopolskiej prasie, co najprawdopodobniej przyczyniło się do zatarcia pamięci o śląskim rodowodzie pieśni i przypisania jej wielkopolskiej genezy.

Feliks Nowowiejski nie był jedynym kompozytorem, który napisał muzykę do hymnu Konopnickiej. Poza nim warstwę dźwiękową do Roty stworzyli m.in. Ignacy Kossobudzki, Władysław Krogulski, Piotr Maszyński, Stanisław Niewiadomski, Edmund Urbanek i Władysław Rzepko. Ich opracowania nigdy jednak nie dorównały popularnością kompozycji Nowowiejskiego.

Według relacji synów kompozytora, pomysł na „pieśń grunwaldzką” przyszedł artyście podczas spaceru krakowskimi Błoniami w kierunku Kopca Kościuszki. Wówczas to – z braku papieru nutowego pod ręką – kompozytor zanotował naprędce szkic pieśni na kopercie, który po powrocie do domu natychmiast przepisał. Pierwotnie kompozycja nosiła tytuł Hasło, gdyż Nowowiejski traktował tekst Konopnickiej jako pieśń bojową, mającą zachęcać do działania. Z tego też względu sprzeciwiał się wykonywaniu utworu w wolnym tempie.

Świadectwem popularności Roty były liczne, obowiązkowo podejmujące problematykę patriotyczną, parafrazy dzieła Konopnickiej i Nowowiejskiego, powstające w czasach szczególnie trudnych dla narodu polskiego. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują Śląska Rota, wykonywana podczas powstań śląskich („Nie damy Śląska, skąd nasz ród…”), a także Rota „Solidarności” („Nie będzie hunta pluć nam w twarz…”) śpiewana w okresie stanu wojennego. Znana jest też religijna parafraza utworu Nie rzucim, Chryste, świątyń twych, która – choć powstała zapewne wcześniej – na stałe zagościła w repertuarze kościelnym po pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r.

Melodia Roty była sygnałem poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, obecnie zaś rozbrzmiewa też z ratuszowej wieży w Gdańsku oraz jest oficjalnym hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin.

Tekst

1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!

2. Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!

Słowa

Maria Konopnicka

Córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika rozmiłowanego w literaturze, oraz Scholastyki z Turskich. Najmłodsze lata życia spędziła w Suwałkach, następnie kilka lat (od 1849) w Kaliszu. Od dzieciństwa poznawała dzieła znakomitych polskich twórców, chłonąc literaturę piękną wraz z ideami patriotycznymi. Po śmierci matki (1854) uczyła się u sióstr sakramentek w Warszawie...
Więcej

Muzyka

Feliks Nowowiejski

Od dziewiątego roku życia przez sześć lat uczył się w przyklasztornej szkole muzycznej w Świętej Lipce, opanowując grę na fortepianie i organach, a także na skrzypcach, wiolonczeli i waltorni. Po ukończeniu nauki zamieszkał w Olsztynie, gdzie grał w orkiestrze dętej pułku grenadierów pruskich, dla której również komponował utwory marszowe,...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów