O utworze

Solidarni

AkompaniamentAkompaniament

Hymn Solidarności; Solidarność

Kolekcje Muzyka w czasach cenzury

Melodia piosenki Solidarni, ogłoszonej dopiero dwadzieścia lat po jej powstaniu oficjalnym hymnem „Solidarności”, napisana została przez Stanisława Markowskiego jesienią 1980 r. do tekstu Jerzego Stanisława Narbutta. Fragment wiersza Narbutta zobaczył Markowski przy wejściu do strajkujących zakładów Ursusa. Poruszony poetyckim przesłaniem, ogłoszonym anonimowo na fasadzie fabryki, natychmiast rozpoczął poszukiwania całości tekstu. Po jego odnalezieniu skontaktował się z organistą Bazyliki Mariackiej i kierownikiem Chóru Akademickiego Organum, Bogusławem Grzybkiem, przekazując mu skomponowaną pieśń. W styczniu 1981 r. przyszły hymn „Solidarności” został wykonany przez ten właśnie zespół chóralny podczas koncertu w Filharmonii Krakowskiej

Istniały dwa warianty melodyczne pieśni – autorem drugiego z nich był Jerzy Niedźwiecki. Utwór z jego muzyką był popularny w stolicy, zaś wersję Markowskiego wykonywano w Krakowie i w Gdańsku.

Podniosły tekst współgra z hymnicznym charakterem utworu. Najbardziej bodaj przejmującą frazę tego uroczystego apelu o jedność narodu stanowią słowa: „bo lepiej byśmy stojąc umierali, / niż mamy, klęcząc, na kolanach żyć”.

Tekst

Solidarni, nasz jest ten dzień,
a jutro jest nieznane,
lecz żyjmy, jak gdyby nasz był wiek,
pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.

A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,
to każdy z nas gotowy musi być,
bo lepiej, byśmy stojąc umierali,
niż mamy, klęcząc, na kolanach żyć!
Solidarni, nasz jest ten dzień,
zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!

Słowa

Jerzy Stanisław Narbutt

Pochodził z kresowej rodziny o żywych tradycjach patriotycznych (jego dziadek, Ferdynand, oraz kuzyn i kuzynka dziadka walczyli w powstaniu styczniowym) i literackich (ojciec, Antoni, był redaktorem naczelnym „Tygodnika Wileńskiego”).   Okres drugiej wojny światowej spędził w Warszawie. Przyjaźnił się z wieloma uczestnikami walk powstańczych, m.in. Tadeuszem Zawadzkim, pseud. „Zośka”....
Więcej

Muzyka

Stanisław Markowski

Ukończył geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 r., a rok wcześniej zadebiutował jako fotografik wystawami Klimaty Krakowa oraz Przedmieście (poświęcona Zawodziu, dzielnicy Częstochowy). W latach 70. pracował w Muzeum UJ jako opiekun pracowni fotograficznej, następnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Nowej Hucie jako instruktor fotografii. Współpracował jako fotoreporter z...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów