O utworze

Straż nad Wisłą

AkompaniamentAkompaniament

O święty kraju nasz

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Dziś znana pod tytułem Straż nad Wisłą pieśń O święty kraju nasz powstała w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową. Podanie bardziej precyzyjnej daty nie jest obecnie możliwe. Autorem melodii był Henryk Jarecki. Zatarła się pamięć o autorze słów pieśni – wzorował się on jednak na Hymnie polskim („O polski kraju święty”) Władysława Bełzy (1847–1913), do którego zresztą Jarecki również ułożył muzykę.

Utwór przedrukowywano w licznych śpiewnikach, a także opracowywano na różne zespoły wokalne. Do jego popularności – poza prostą i bezpretensjonalną melodią Jareckiego – przyczynił się tekst mający postać rozbudowanej inwokacji do ojczyzny, zapewniający o stałej ochronie jej granic.

W okresie powstań śląskich pieśń cieszyła się sporą popularnością w tamtym regionie. W śląskich śpiewnikach z tego czasu oryginalne słowo określające królową polskich rzek – Wisłę – zastępowano Odrą.

Tekst

O święty kraju nasz, nie damy cię na łup,
nad Wisłą czuwa straż, zwycięstwo albo grób!
Świecie, wszak męki, łzy i polskie boje znasz,
choć tak potężnyś ty, nad Wisłą czuwa straż.
O, Boże, z tronu gwiazd, dzień wolny dać nam każ,
w obronie naszych gniazd nad Wisłą czuwa straż.

Słowa

nieznany autor

Muzyka

Henryk Jarecki

W Instytucie Muzycznym w Warszawie studiował kompozycję oraz grę na fortepianie i kontrabasie. Był uczniem Stanisława Moniuszki, który cenił jego kompozycje. Jarecki w latach 1858–1871 był zatrudniony w Teatrze Wielkim w Warszawie (najpierw jako chórzysta, później kontrabasista). W 1872 r. krótko był dyrygentem Teatru Polskiego w Poznaniu, a następnie...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów