O utworze

W krwawym polu srebrne ptaszę

AkompaniamentAkompaniament

Pieśń z obozu Jeziorańskiego; Sygnał; Pobudka; Poszli w boje

Kolekcje Tony powstania styczniowego

Geneza pieśni W krwawym polu srebrne ptaszę wiąże się ściśle z powstaniem styczniowym. Utwór powstał pod koniec lutego 1863 r. we Lwowie podczas uroczystości pożegnania kilku przyłączających się do powstańczej partyzantki mężczyzn – Franciszka Longchampsa, Ludwika Webera oraz braci Zenona i Mansfelda Lewickich. Przyszli partyzanci byli przyjaciółmi autorów utworu – wielkiego poety i geografa Wincentego Pola oraz muzyka i społecznika Alfreda Bojarskiego. Podczas pożegnalnego wieczoru Pol improwizował przy wtórze przypominającej żołnierski sygnał wojskowy muzyki wykonywanej przez Bojarskiego na gitarze.

Za sprawą przyjaciół Pola i Bojarskiego pieśń rozpowszechniła się wśród partyzanckich oddziałów. Szczególną estymą otaczali pieśń żołnierze z jednostek dowodzonych bezpośrednio przez generała Antoniego Jeziorańskiego (1821–1882). Później stała się popularna wśród żołnierzy pozostałych formacji powstańczych, a jej sława wykroczyła daleko poza zabór rosyjski.

Przywołane w pierwszym wersie „srebrne ptaszę w krwawym polu” jest obrazem polskiego godła, czyli białego orła na czerwonym tle, zaś wspomniana w drugiej zwrotce Pogoń jest godłem Litwy. Mająca charakter zagrzewającej do walki wojskowej pobudki („Hu! Ha! Krew gra! / Duch gra! Hu! Ha!”) pieśń jest wyrazem dumy z polskich żołnierzy („Niechaj Polska zna, / Jakich synów ma”).

Tekst

1. W krwawym polu srebrne ptaszę,
poszli w boje chłopcy nasze.

Hu! ha! Krew gra!
Duch gra! Hu! ha!
Niechaj Polska zna,
jakich synów ma.

2. Obok Orła znak Pogoni,
poszli nasi w bój bez broni.

Hu! ha! Krew gra!
Duch gra! Hu! ha!
Matko Polsko, żyj,
Jezus, Maria, bij!

3. Naszym braciom dopomagaj,
nieprzyjaciół naszych smagaj.

Hu! ha! Krew gra!
Duch gra! Hu! ha!
Niechaj Polska zna,
jakich synów ma.

Słowa

Wincenty Pol

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Lwowskim (1827). W 1830 r. przeniósł się do Wilna i tam na Uniwersytecie nauczał języka i literatury niemieckiej. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Zasłużony w walkach na Litwie, został w 1831 r. odznaczony Orderem Virtuti Militari i awansowany na podporucznika. Po powstaniu wyemigrował; w Dreźnie...
Więcej

Muzyka

Alfred Bojarski

Pochodził z szanowanej lwowskiej rodziny. Po studiach w Akademii Inżynieryjnej w Wiedniu wrócił do rodzinnego Lwowa i tu wiele pracował społecznie. W 1848 r., gdy do Lwowa dotarła fala Wiosny Ludów, służył w szeregach lwowskich oddziałów Gwardii Narodowej (kompania 9, legia III) w randze kapitana. Walczył na barykadach, kiedy...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów