O utworze

Z dawna Polski Tyś Królową

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Inspiracją dla nieznanego dziś autora tekstu tej popularnej religijnej pieśni był wiersz Modlitwa („Grzeszni, senni, zapomniani…”) Kornela Ujejskiego (1823–1897), o czym świadczą nie tylko identyczna struktura wersyfikacyjna obu utworów i apostrofy w zakończeniach poetyckich wersów, ale także wykorzystanie lekko zmodyfikowanej trzeciej zwrotki tekstu romantycznego poety jako strofy otwierającej pieśń. Nazwisko autora podniosłej melodii pieśni, niekiedy uznawanej za powstałą w XIX wieku, jest obecnie nieznane.

Wzniosła maryjna pieśń, bardzo popularna m.in. wśród żołnierzy walczących w Legionach Polskich w czasie pierwszej wojny światowej, wpisuje się w nurt licznych w polskim repertuarze wokalnym utworów religijnych podejmujących wątki narodowe. Jest ona modlitwą błagalną do Maryi o otoczenie opieką narodu polskiego.

Pieśń wykonywali m.in. Violetta Villas (1938–2011) oraz Krzysztof Krawczyk (ur. 1946). Przed kilkoma laty powstało jazzowe opracowanie pieśni autorstwa Małgorzaty Hutek i Bogusława Kaczmara, we wstępie którego pobrzmiewają frazy Shape of My Heart Stinga.

Tekst

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie
uproś sercom zmartwychwstanie,
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,
który żyje dla Twej chwały,
niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Słowa

nieznany autor

Muzyka

nieznany autor

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów