Bronisław Król

pseud. „Andrzej Boruta”

żołnierz, twórca piosenek

ur. 30 sierpnia 1916, Łódź

Zaangażowany był od lat szkolnych w działalność harcerską – przyboczny w 22. Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Piotra Wierzbickiego, od 1935 r. ochotnik Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy w Spale, Wiśle i Rudułtowicach. W tym czasie podjął również pierwsze kroki redakcyjne i twórcze – współtworzył gazetkę OHP i współdziałał z harcerskim pismem „Na Tropie”, publikując w nim swoje debiutanckie piosenki.

 

W 1936 r. został słuchaczem Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. Po kampanii wrześniowej 1939 r., w której walczył jako żołnierz 1. Pułku Artylerii Najcięższej, zamieszkał we Lwowie i podjął tam aktywność konspiracyjną, współpracując z grupą poetycką „Żagiew”. W 1944 r. wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego; został przeszkolony w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych. W 1945 r. pracował w redakcji czasopisma „Polska Zbrojna”. Po wojnie wrócił do Łodzi i zajmował się organizowaniem tam życia kulturalnego.

 

Król jest autorem wielu wierszy i piosenek, wśród których najsłynniejsza to melodia (drugi, popularniejszy jej wariant) pieśni Dziś do ciebie przyjść nie mogę; popularność zyskały także Bagnet na broń (do słów Stanisława Zielicza) i Codzienna nasza żołnierska piosenka (do tekstu własnego). Wiele jego pieśni wojennych ukazywało się drukiem w pismach konspiracyjnych i na łamach pism wojskowych. W Łodzi po wojnie współpracował m.in. z kompozytorem Andrzejem Hundziakiem, pisząc teksty piosenek takich jak Ulica Piotrkowska, Do-re-mi, Elektryczna piosenka, Na ćwiczenia, Rysunki.

 

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów