O utworze

Dziś do ciebie przyjść nie mogę

AkompaniamentAkompaniament

Kołysanka leśna

Kolekcje Żołnierski trud - pieśni II wojny światowej

Do obecnych czasów przetrwały dwa warianty melodyczne piosenki. Autorem pierwszego z nich był najprawdopodobniej Stanisław Magierski, pseud. „Jacek II”. Skomponowany przez niego na przełomie 1942 i 1943 r. i opatrzony jego słowami utwór nosił tytuł Kołysanka leśna.

Autorem drugiej, bardziej rozpowszechnionej wersji, był Bronisław Król, pseud. „Andrzej Boruta”, który na prośbę poety i żołnierza Henryka Greba, pseud. „Jan Obuch” najprawdopodobniej jesienią 1943 r. napisał nową melodię do istniejących już słów Magierskiego dla jednego z oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na Wołyniu. Zapis nutowy piosenki, nieopatrzony nazwiskami ani inicjałami autorów, przekazano anonimowemu łącznikowi, który miał ją dostarczyć partyzantom. Oficjalna prezentacja piosenki miała miejsce podczas jednego z konspiracyjnych zebrań Armii Krajowej we Lwowie.

Kwestia autorstwa pieśni długo pozostawała niejasna – w licznych powojennych śpiewnikach zwykle utwór zamieszczano bez podania nazwisk autora słów i melodii lub typując je błędnie. Bardzo często – oczywiście mylnie – za twórczynię uznawano Krystynę Krahelską (1914–1944) – walczącą w powstaniu warszawskim poetkę.

 Dziś do ciebie przyjść nie mogę wyróżnia się niezwykle liryczną melodią i tekstem opowiadającym o trudach zawsze niepewnego partyzanckiego losu, wymuszającego życie w ukryciu, z dala od bliskich.

Tekst

1. Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
zaraz idę w nocy mrok.
Nie wyglądaj za mną oknem,
w mgle utonie próżno wzrok.

Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,
że do lasu idę spać.
Dłużej tu nie mogę siedzieć,
na mnie czeka leśna brać.

2. Księżyc zaszedł, hen, za lasem,
we wsi gdzieś szczekają psy,
a nie pomyśl sobie czasem,
że do innej tęskno mi.

Kiedy wrócę, dziś do ciebie,
może w dzień, a może w noc,
dobrze będzie nam jak w niebie,
pocałunków dasz mi moc.

3. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
rolę moją sieje brat,
kości moje mchem porosną
i użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź pewnego ranka,
na snop żyta dłonie złóż
i ucałuj, jak kochanka,
ja żyć będę w kłosach zbóż.

Słowa

Stanisław Magierski

Jako dziecko grał na fortepianie, malował, fotografował. Marzył o karierze pianisty, jednakże po śmierci ojca – właściciela znanej w Lublinie hurtowni drogeryjnej i składu aptecznego – rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich ukończeniu w 1927 r. przejął rodzinną firmę, w której oprócz towarów aptecznych sprzedawał aparaty...
Więcej

Muzyka

Bronisław Król

Zaangażowany był od lat szkolnych w działalność harcerską – przyboczny w 22. Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Piotra Wierzbickiego, od 1935 r. ochotnik Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy w Spale, Wiśle i Rudułtowicach. W tym czasie podjął również pierwsze kroki redakcyjne i twórcze – współtworzył gazetkę OHP i współdziałał z...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów