O utworze

Biała chorągiewka

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Tony powstania listopadowego

Wykonywana na melodię ludowej pieśni Kujawianka od poranka pieśń Biała chorągiewka była jednym z najpopularniejszych utworów wykonywanych podczas powstania listopadowego. Do tej popularności przyczynił się – poza mazurkową melodią współgrającą z kunsztowną budową wersyfikacyjną utworu – zawarty w tekście Rajnolda Suchodolskiego urokliwy obraz pary warszawskich kochanków: dziewczyna szyje dla swego ukochanego białą chorągiewkę, z którą ten wyruszy na powstańczy front.

Utwór po raz pierwszy opublikowano w 1831 r. w „Bardzie Oswobodzonej Polski” – almanachu zawierającym teksty o tematyce powstańczej, zagrzewające do boju Polaków walczących z wojskami carskimi. Słowa wraz z melodią opublikowano zaś w opracowanych przez Juliana Horoszkiewicza Wspomnieniach roku 1830–1831, wydanych w 1880 r. w Lipsku.

 Białą chorągiewkę ofiarował poeta Polkom, które wspierały w walce z zaborcą swych mężów, synów, ojców i braci, doświadczając koszmaru wojennych zmagań, a później solidarnie wraz z powstańcami ponosząc konsekwencje przegranego ostatecznie zrywu narodowego.

W 1934 r. francuski kompozytor Francis Poulenc (1899–1963) włączył tę pieśń do cyklu Ośmiu pieśni polskich (Huit chansons polonaises), napisanych dla wybitnej polskiej śpiewaczki, Marii Modrakowskiej (1896–1965).

Tekst

1. Warszawianka dla kochanka szyła białą chorągiewkę.
To płakała, to wzdychała, śląc modły do Boga.
Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara,
kulka w rurkę, proch w panewkę i dalej na wroga.

2. Choć nas mało, ale śmiało zajrzem jemu prosto w oczy,
niechaj przyzna, że ojczyzna droższa nam nad życie,
że swobody czczą narody, że w ich łonie pożar płonie,
co tyranom krew wytoczy na wolności szczycie.

3. Spiesz do boju, tam śród znoju wspomnij sobie o kochance!
Ach, ta luba serc zaguba piękna jak swoboda.
A gdy w polu od ran bolu z wodza boku cofniesz kroku,
patrz na twoją białą lancę, ona sił ci doda.

4. Od kochanki biegnij w szranki, by pokochać bóstwo walki.
Kraj ocalić, cara zwalić, pierś ozdobić blizną.
Lube siostry, to grot ostry wypadł z nieba, znieść go trzeba,
ustąpić dla tej rywalki, co się zwie ojczyzną.

Słowa

Rajnold Suchodolski

Był bratem znanego malarza batalisty Januarego (autora m.in. Bitwy pod Tudelą, 1827 i Apoteozy Napoleona, 1842). Uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy i już wówczas działał w tajnej organizacji pn. Towarzystwo Zorzan (związanej z Towarzystwem Filaretów). W 1830 r. w początkach powstania listopadowego wstąpił do grona członków Towarzystwa Patriotycznego. W...
Więcej

Muzyka

Na melodię Kujawianka od poranka

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów