O utworze

Gaude, Mater Polonia

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Do hymnu!

W 1253 r., zamordowany w 1079 r. z rozkazu króla Bolesława ii Śmiałego, biskup Stanisław ze Szczepanowa został ogłoszony przez papieża Innocentego IV świętym. Niedługo po uroczystości kanonizacji dominikanin Wincenty z Kielczy napisał oficjum rymowane Dies adest celebris ze słynnym hymnem Gaude, mater Polonia sławiącym polskiego męczennika, będącego – obok św. Wojciecha – jednym z najważniejszych patronów Polski. W złożonym z jedenastu zwrotek tekście wyróżnić można cztery części: inwokację, będącą wezwaniem do radości z żywota św. Stanisława, opis jego konfliktu z królem, przedstawienie cudów dokonanych po śmierci biskupa oraz pochwałę Trójcy Świętej. Melodia Gaude, mater Polonia wykazuje wyraźne podobieństwa do powstałej w XIII wieku melodii hymnu Gaude, mater ecclesia, poświęconego św. Dominikowi.

Upamiętniający św. Stanisława utwór w okresie panowania ostatnich władców z dynastii Piastów pełnił – obok rodzimej Bogurodzicy – funkcję nieoficjalnego hymnu państwowego. Dzisiaj najczęściej wykonywana bywa pierwsza zwrotka pieśni w czterogłosowym opracowaniu, którego autorem prawdopodobnie jest Teofil Klonowski (1805–1876).

Tekst

1. Gaude, mater Polonia,
prole fecunda nobili,
summi regis magnalia
laude frequenta vigili.

2. Cuius Benigna gracia
Stanislai pontificis
passionis insignia
signis fulgent mirificis.

3. Hic certat pro iusticia,
regis non cedit furie
stat pro plebis iniuria
Christi miles in acie.

4. Ergo felix Cracovia,
sacro dotata corpore
Deum, qui fecit omnia,
benedic omni tempore.

5. Sic Trinitati gloria,
laus, honor, iubilacio,
in martiris victoria,
sit nobis exultacio, amen.

Słowa

Wincenty z Kielczy

Pierwsze nauki pobierał prawdopodobnie w krakowskiej szkole katedralnej. Ok. 1222 r. został kapelanem biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, w latach 1227–1235 był kanonikiem krakowskim. W 1237 r. brał udział w sprowadzeniu szczątków biskupa Iwona Odrowąża z włoskiej Modeny do Krakowa, pochowanych w kościele dominikanów. Możliwe, że w 1253 r. był...
Więcej

Muzyka

na melodię XIII-wiecznego hymnu Gaude, mater ecclesia

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów