O utworze

Mazur Chłopickiego

AkompaniamentAkompaniament

Mazur wojenny; Marsz Chłopickiego; Nasz Chłopicki; Mazurek Chłopickiego

Kolekcje Tony powstania listopadowego

Mazur Chłopickiego został napisany w pierwszych tygodniach powstania listopadowego. Po raz pierwszy wykonano go 28 grudnia 1830 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie. Niedługo potem wydała go warszawska oficyna Ignacego Klukowskiego. Autorem muzyki był Karol Kurpiński, słowa napisał Andrzej Słowaczyński, a tytuł brzmiał: Mazur wojenny zwany Chłopickiego.

Utwór powstał na cześć pierwszego dyktatora narodowowyzwoleńczego zrywu – Józefa Chłopickiego (1771–1854). W panegirycznym tekście pieśni wyrażone zostało przeświadczenie, że z Bożą pomocą generałowi uda się doprowadzić powstańców do zwycięstwa nad armią cara. Chłopicki, którego długa wojskowa biografia była ciągiem sukcesów, zawiódł jednak pokładane w nim przez autorów pieśni i wszystkich powstańców nadzieje i niedługo po opublikowaniu sławiącego go utworu, nie wierząc w powodzenie listopadowego przewrotu, zrezygnował z powierzonego mu przywództwa.

W celu uaktualnienia tak szybko przedawnionej treści patetycznego i bojowego utworu nazwisko Chłopickiego zaczęto zastępować nazwiskami innych postaci pełniących strategiczne funkcje w powstańczym kierownictwie – generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego (1787–1860) oraz Jana Stefana Krukowieckiego (1772–1850). Kolejne próby zaktualizowania tekstu za każdym razem kończyły się jednak niepowodzeniem, ponieważ żadna z osób uhonorowanych wprowadzeniem jej nazwiska do pieśni nie wierzyła w pozytywny dla strony polskiej przebieg powstania i podejmowała chybione, niekorzystne dla zbrojnego zrywu decyzje. Ostatecznie więc utrwaliła się pierwotna wersja tekstu pieśni z nazwiskiem generała Chłopickiego.

Tekst

1. Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały,
powiedzie naszych zuchów w pole zwycięstw chwały,
powiedzie naszych zuchów w pole zwycięstw chwały.

Huk armat, szczęk pałaszy
zaborców wnet odstraszy!
Hej, bracia, w imię Boże,
Bóg nam dopomoże!

2. Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,
ale na obce nigdy on się nie łakomił,
ale na obce nigdy on się nie łakomił.

Poniszczyć wrogów roty
to polskich synów cnoty!
Hej, bracia…

3. Dalej, bracia, walczmy dzielnie, śmiało!
Chłopicki skończy walkę dla narodu z chwałą,
Chłopicki skończy walkę dla narodu z chwałą.

Tnie chwacko tęga kosa,
nią wrogom utrzem nosa.
Hej, bracia…

4. Hej, rodacy, dalej, hura, hura!
Na dumnych wrogach naszych niechaj zadrży skóra!
Na dumnych wrogach naszych niechaj zadrży skóra!

W pień wrogów wytępimy,
na miazgę, rozetrzemy.
Hej, bracia…

Słowa

Andrzej Słowaczyński

Był bibliotekarzem i sekretarzem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Spore powodzenie miały grane przez Teatr Rozmaitości jego drobne utwory sceniczne (własne lub adaptowane). Jemu samemu rozgłosu jednak nie przyniosły, gdyż wystawiane były anonimowo. Z początkiem powstania listopadowego tworzył wiersze powstańcze, z Mazurem Chłopickiego jako najsłynniejszym, natychmiast umuzycznionym i wykonanym...
Więcej

Muzyka

Karol Kurpiński

Pierwszych lekcji muzyki (gry na skrzypcach i organach) udzielał mu ojciec, włoszakowicki organista. Karol Kurpiński już w wieku dwunastu lat został organistą w Sarnowej k. Rawicza. Trzy lata później (1800) był już drugim skrzypkiem orkiestry pałacowej hrabiego Feliksa Polanowskiego w Moszkowie. Samodzielnie, z zapałem przestudiował wówczas wiele partytur z...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów