O utworze

Morze, nasze morze

AkompaniamentAkompaniament

Chociaż każdy z nas jest młody; Marynarka wojenna

Kolekcje Repertuar międzywojenny

Geneza pieśni wiąże się ściśle z budową portu morskiego w Gdyni. Po pierwszej wojnie światowej miał miejsce konflikt polsko-niemiecki o dostęp do Morza Bałtyckiego za pośrednictwem portu Wolnego Miasta Gdańska. Trudności czynione Polakom przez Niemców w dostępie do Bałtyku skłoniły polskie władze do wybudowania nowego portu w Gdyni.

Słowa i melodię pieśni napisał Adam Kowalski na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Tekst pieśni – pierwotnie opatrzony tytułem Marynarka wojenna – wyrażał radość z „powrotu” Bałtyku do Polski, a jednocześnie padały w nim zapewnienia o strzeżeniu wodnych granic II Rzeczypospolitej nawet z narażeniem własnego życia.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej, kiedy niemiecka Trzecia Rzesza wysuwała roszczenia względem terytorium polskiego, w tym jej terenów położonych nad Bałtykiem, pierwotnie występującą w tekście Gdynię zastąpiono Gdańskiem.

Piosenka z obiema wersjami tekstowymi, poświęconymi i Gdyni, i Gdańskowi, była wielokrotnie publikowana na łamach prasy i w zbiorkach pieśni. W okresie drugiej wojny światowej cieszyła się dużą popularnością wśród żołnierzy służących w polskiej marynarce wojennej.

Tekst

1. Chociaż każdy z nas jest młody,
lecz go starym wilkiem zwą,
my, strażnicy polskiej wody,
marynarze polscy to.

Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie będziem strzec!
Mamy rozkaz cię utrzymać
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.

2. Żadna siła, żadna burza
nie odbierze Gdańska nam.
Własna flota, choć nieduża,
wiernie strzeże portu bram.

Morze, nasze morze…

Słowa i muzyka

Adam Kowalski

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, od 1912 r. należał do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w szeregach 2. kompanii rzeszowskiej Legionów Polskich, zanim jeszcze zdał maturę. Został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Czas dochodzenia do zdrowia wypełniły mu przygotowania do egzaminów oraz...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów