O utworze

Ostatni mazur

AkompaniamentAkompaniament

Jeszcze jeden mazur dzisiaj

Kolekcje Tony powstania styczniowego

Tradycja zwykła łączyć tę pieśń z powstaniem listopadowym i rzekomym jej wykonaniem podczas wielkiego balu poprzedzającego słynną bitwę o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831). W rzeczywistości pieśń napisano dużo później, a najbardziej prawdopodobnym czasem jej powstania był okres powstania styczniowego. Wśród domniemanych autorów mazurowej melodii chciano widzieć Fryderyka Chopina – twórcę licznych mazurków. Za autorów pieśni uznano jednak bezspornie Ludwika Ksawerego Łubieńskiego oraz Fabiana Tymolskiego.

Czas nie zatarł pamięci o pieśni. Śpiewano ją podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Dalszemu żywotowi Ostatniego mazura sprzyjały niewątpliwe walory nostalgicznej i łatwo wpadającej w ucho melodii oraz bezpretensjonalny tekst przedstawiający scenę tańca panny Krysi z młodym ułanem mającym lada moment wyruszyć na front powstańczych walk.

Autorem jednego z najsłynniejszych dwudziestowiecznych opracowań Ostatniego mazura jest Francis Poulenc (1899–1963). W 1934 r. francuski kompozytor sporządził je dla wybitnej polskiej śpiewaczki Marii Modrakowskiej (1896–1965) i włączył do cyklu Ośmiu pieśni polskich (Huit chansons polonaises).

Tekst

1. Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
choć poranek świta,
„Czy pozwoli panna Krysia?”
młody ułan pyta.

I tak długo błaga, prosi,
boć to w polskiej ziemi,
w pierwszą parę ją unosi,
a sto par za niemi.

2. On jej czule szepcze w uszko,
ostrogami dzwoni,
w pannie tłucze się serduszko
i liczko się płoni.

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,
bo ułan niestały,
o pół mili wre potyczka,
słychać pierwsze strzały.

3. Słychać strzały, głos pobudki,
dalej, na koń, hura!
Lube dziewczę, porzuć smutki,
zatańczym mazura.

Jeszcze jeden krąg dokoła,
jeden uścisk bratni,
trąbka budzi, na koń woła,
mazur to ostatni.

Słowa

Ludwik Ksawery Łubieński

W dokumentach występuje również pod nazwiskami Pomian-Łubiński, Lubiński lub Łubiański. Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Pomian z tradycjami patriotycznymi. Jego ojciec Eugeniusz walczył w powstaniu listopadowym, on sam – w styczniowym. Pod wodzą płk. Józefa Grekowicza brał udział w bitwie pod Szklarami, a pod Kobylanką pod rozkazami gen. Antoniego...
Więcej

Muzyka

Fabian Tymolski

Prawdopodobnie muzyk samouk, zawodowo związany z instytucjami finansowymi we Lwowie. Komponował z wielkim powodzeniem muzykę taneczną. Jest autorem ponad 200 utworów tanecznych wszelkiego typu: od polek, mazurów, krakowiaków, kadryli, marszów, kołomyjek i walców po elegijne polonezy (wzorowane na kompozycjach Michała Kleofasa Ogińskiego). Przez kilka dekad (do wybuchu pierwszej wojny...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów