O utworze

Znaszli ten kraj

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Arcydzieło liryki wokalnej Stanisława Moniuszki, Znaszli ten kraj, miało być ozdobą najważniejszego polskiego projektu pieśniarskiego doby romantyzmu – Śpiewnika domowego, jego trzeciego zeszytu. Ostatecznie pieśń opublikowano dopiero w 1855 r. w Wilnie w czwartym zeszycie słynnej serii, która zawierać miała wartościowe utwory wokalne pisane do poetyckich tekstów o dużych walorach artystycznych, przeznaczone do muzykowania domowego.

Za podstawę słowną posłużył Moniuszce tekst Do H***. Wezwanie do Neapolu Adama Mickiewicza, będący parafrazą pieśni Mignon Kennst du das Land? z cyklu Aus Wilhelm Meister, wchodzącego w skład powieści Wilhelm Meisters Lehrjahre (Lata nauki Wilhelma Meistra) Johanna Wolfganga Goethego. Podmiot liryczny tekstu Mickiewicza, zaglądając w czeluść krateru Wezuwiusza, wspomina wspólne chwile spędzone niegdyś w urokliwej Italii z ukochaną. Uwzględniając włoską scenerię utworu, Moniuszko nadał swojej kompozycji formę muzycznej barkaroli – pieśni włoskich gondolierów.

W XIX wieku poezja Mickiewicza, nawet jeśli nie podejmowała wątków narodowo-wyzwoleńczych, uchodziła za symbol wszystkiego, co polskie. Z tego też powodu nazwisko Mickiewicza, posiadającego status polskiego wieszcza, zaborcy traktowali z ogromną nieufnością. Tak stało się też w przypadku utworu Moniuszki, który w IV Śpiewniku domowym został rozmyślnie opatrzony nazwiskiem Goethego jako autora tekstu.

Tekst

1. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa,
pomarańcz blask zielone złoci drzewa?
Gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi,
gdzie buja laur i cyprys cicho stoi?

Znaszli ten kraj?
Ach, tam, o moja miła,
tam był mi raj,
tam był mi raj,
pókiś ty ze mną była!

2. Znaszli ten gmach, gdzie wielkich sto podwoi,
gdzie kolumn rząd i tłum posągów stoi,
a wszystkie mnie witają twarzą białą:
Pielgrzymie nasz, ach! co się z tobą stało!

Znaszli ten kraj?
Ach, tam, o moja miła,
tam był mi raj,
tam był mi raj,
pókiś ty ze mną była!

3. Znaszli ten brzeg, gdzie po skalistych górach
strudzony muł swej drogi szuka w chmurach?
Gdzie w głębi jam płomieniem wrą opoki,
a z wierzchu skał w kaskadach grzmią potoki?

Znaszli ten kraj?
Ach, tam, o moja miła,
tam byłby raj,
tam byłby raj,
gdybyś ty ze mną była!

Słowa

Adam Mickiewicz

Kształcił się w powiatowej szkole dominikańskiej w Nowogródku, a następnie na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 r. znalazł się w gronie założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów. Dwa lata później rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie.   Swą działalność w szeregach filomatów przypłacił utratą wolności – uwięziony w Wilnie (1823–1824), w wyniku...
Więcej

Muzyka

Stanisław Moniuszko

Muzyki uczyła go początkowo matka, Elżbieta z domu Madżarska, następnie kształcił się u Augusta Freyera w Warszawie i Dominika Stefanowicza w Mińsku. W 1836 r. udał się do Wilna, gdzie miał możliwość poznać muzykę operową prezentowaną przez niemiecki zespół teatralny prowadzony przez Wilhelma Szmidkoffa. W 1837 r. wyruszył do...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Jacek Sykulski

Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Studiował na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego oraz klarnetu u prof. Zdzisława Nowaka. Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniał w Kanadzie, gdzie w roku akademickim 1987/1988 przebywał na rocznym stypendium.   W latach 1990–1996...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów