Adam Münchheimer

skrzypek, kompozytor, dyrygent, pedagog, organizator życia muzycznego

ur. 23 grudnia 1830, Warszawa

zm. 27 stycznia 1904, Warszawa

Uczył się muzyki od siódmego roku życia. Lekcje gry na skrzypcach pobierał w Warszawie u Józefa Niedzielskiego i Jana Hornziela, fortepianu u Aloysa Tausiga, harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera, następnie kompozycji u Adolfa Bernharda Marxa (od 1856 roku w Berlinie).

 

Od 1850 r. był pierwszym skrzypkiem orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie (z przerwami na wyjazdy zagraniczne: do Francji w 1851 i do Niemiec w 1856 r.), a od 1858 r. występował jako dyrygent orkiestr baletu i melodramatu, by w 1864 r. objąć na stałe funkcję dyrygenta obu zespołów. Po śmierci Stanisława Moniuszki w 1872 r. został głównym dyrektorem i głównym dyrygentem opery polskiej. Funkcję tę, z kilkuletnią przerwą, pełnił do emerytury (1890 r.).

 

Był profesorem, współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem zarządu Warszawskiego Instytutu Muzycznego (od 1861), uczył muzyki także w Aleksandryjsko-Maryjskim Instytucie Wychowania Panien (od 1864) oraz w Seminarium Nauczycielskim (1876–1882).

 

Jego działalność w sferze organizowania kultury muzycznej była bardzo rozległa. Zaczynał od formowania chórów i inicjowania koncertów m.in. w kościołach i przy Resursie Obywatelskiej, w latach 1869–1900 zorganizował ok. stu koncertów dobroczynnych (m.in. na rzecz studentów i uczniów gimnazjum, wdów po zmarłych muzykach, a także na pokrycie kosztów druku publikacji Lud Oskara Kolberga i na rzecz instytucji kultury), a ok. 1881 r. zainicjował cykl historycznych koncertów muzyki polskiej. Współdziałał wiele z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym, m.in. wspólnie z Janem Karłowiczem opiekował się zbiorem muzykaliów i biblioteką, w tym pamiątkami po Chopinie i Moniuszce; przekazał Towarzystwu w darze własne obfite zbiory muzyczne.

 

Pisał utwory niemal we wszystkich gatunkach typowych dla swojego czasu. Do najważniejszych jego dzieł należą: opery Otto Łucznik (wyst. 1864), Stradyota (wyst. 1876), Mazepa (wyst. 1900), balet Figle Szatana (ze Stanisławem Moniuszką, wyst. 1870), a także kompozycje symfoniczne (uwertura Les sons mysterieux i Suita nagrodzone na konkursie kompozytorskim w Brukseli w 1893 roku), kameralne, fortepianowe oraz wiele pieśni solowych i chóralnych.

Tytuły w projekcie

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów