O utworze

Czarny krzyżyk

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Tony powstania styczniowego

W latach 60. XIX wieku świat z zapartym tchem śledził poczynania Giuseppe Garibaldiego (1807–1882), pragnącego zjednoczyć podzielone Włochy. Sukcesy charyzmatycznego włoskiego przywódcy stały się inspiracją dla wielu europejskich narodów, które w XIX stuleciu podjęły walkę o niepodległość. Wówczas też blisko pół tysiąca Polaków zasiliło oddziały Garibaldiego. Jednym z nich był poeta oraz wydawca lwowskiego czasopisma „Dzwonek”, Bruno Bielawski. Poeta nie zginął jednak na polu walki – wdał się w kłótnię zakończoną pojedynkiem, w którym został śmiertelnie ranny. Pozostawił za to po sobie liryczną dumkę Czarny krzyżyk, opowiadającą o wyruszającym na wojnę żołnierzu, ofiarującym ukochanej czarny krzyżyk, który miał go jej przypominać.

Tekst Bielawskiego istniał z dwoma muzycznymi opracowaniami – Stanisława Moniuszki (1819–1872) i Adama Münchheimera. Kompozycja Moniuszki, napisana ok. 1860 r., weszła w skład zbioru Śpiew łabędzi, wydanego rok po śmierci kompozytora – w 1873 r. Z kolei utwór Münchheimera opublikowany został w 1876 r. w Warszawie jego własnym nakładem. Oba opracowania, choć wydane drukiem dopiero w latach 70. XIX wieku, były często wykonywane w okresie powstania styczniowego. Większą popularność zdobyła pieśń Adama Münchheimera.

Tekst

Gdym na ciężkie krwawe boje
iść przed laty miał,
tom żegnając dziewczę moje,
czarny krzyżyk dał.

„Rankiem modląc się do Boga,
za mnie pacierz zmów,
a choć ostre miecze wroga,
wrócę z boju znów!

Tylko stała w mej obronie
szczerze Boga proś.
Z wiarą w przyszłość, na swem łonie
czarny krzyżyk noś!”

Widać w jasnym łez jej zdroju
szczerość widział Bóg…
Tysiąc braci legło w boju,
a mnie nie tknął wróg.

Lecz z powrotem mając milę,
gdym ją witać chciał,
jej nie było!... Na mogile
czarny krzyżyk stał!...
Jej nie było!... Na mogile
czarny krzyżyk stał!...

Słowa

Bruno Bielawski

Uczył się w Przemyślu, później w kolegium jezuickim we Lwowie, a następnie w gimnazjach w Bochni i Krakowie. W 1852 r. rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które jednak szybko przerwał. Zadebiutował jako dziennikarz w „Gwiazdce Cieszyńskiej” (1853), publikował swoje opowiadania, wiersze i korespondencję z Krakowa we lwowskich „Nowinach”....
Więcej

Muzyka

Adam Münchheimer

Uczył się muzyki od siódmego roku życia. Lekcje gry na skrzypcach pobierał w Warszawie u Józefa Niedzielskiego i Jana Hornziela, fortepianu u Aloysa Tausiga, harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera, następnie kompozycji u Adolfa Bernharda Marxa (od 1856 roku w Berlinie).   Od 1850 r. był pierwszym skrzypkiem orkiestry...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów