Mirosław Jezierski

pseud. „Karnisz”

inżynier, powstaniec, poeta, żołnierz AK

ur. 20 września 1922, Warszawa

zm. 30 lipca 1967, Warszawa

Odebrał wyższe wykształcenie techniczne z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie techniki sanitarnej. Podczas drugiej wojny światowej służył w Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim w obwodzie Mokotów. Walczył jako żołnierz pułku „Baszta” (VI batalion 2. kompanii Wewnętrznej Służby Ochrony Powstania).

 

Po klęsce powstania warszawskiego trafił do niewoli niemieckiej jako jeniec nr 221271, jednak dokładnych miejsc jego pobytu do zakończenia drugiej wojny światowej nie udało się ustalić. Po wojnie wrócił do Warszawy i podjął pracę w swoim zawodzie (w Biurze Studiów i Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Budownictwa Przemysłowego).

 

Jezierski jest autorem tekstów słynnych piosenek powstańczych: Marsz Mokotowa, Sanitariuszka Małgorzatka, Mała dziewczynka z AK.

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów