O utworze

Mała dziewczynka z AK

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Żołnierski trud - pieśni II wojny światowej

Mała dziewczynka z AK – obok Sanitariuszki Małgorzatki oraz Marsza Mokotowa – była trzecim muzycznym szlagierem powstańczym napisanym przez Mirosława Jezierskiego, pseud. „Karnisz” oraz Jana Krzysztofa Markowskiego, pseud. „Krzysztof”. Istnieją sprzeczne informacje na temat czasu powstania piosenki – w powojennej antologii powstańczych utworów Markowskiego, opatrzonej tytułem Pieśni Polski Podziemnej widnieje adnotacja, że pieśń napisana została 23 września 1944 r. W wielu innych źródłach podaje się jednak także, że Markowski skomponował pieśń nieco później – już po upadku powstania warszawskiego, w październiku 1944 r.

W założeniu autorów piosenka miała być hołdem dla kobiet biorących udział w powstańczych walkach – łączniczek, sanitariuszek, pielęgniarek i żołnierek, które – narażając własne życie – kolportowały powstańczą prasę i przekazywały rozkazy, ratowały rannych z pola walki i opiekowały się nimi podczas pobytu w polowych szpitalach, zaopatrywały walczących mieszkańców Warszawy w pożywienie i środki czystości, a nawet brały bezpośredni udział w walkach.

Liryczna piosenka jest też powstańczą pochwałą miłości, która może się narodzić także w tak niesprzyjających warunkach jak wojna, przychodząc nagle „z grzechotem salw” oraz „gdy trotuary spływały krwią”, przynosząc ludziom wiarę i nadzieję.

Tekst

1. Ta nasza miłość jest najdziwniejsza,
bo przyszła do nas z grzechotem salw,
bo nie wołana, a przyszła pierwsza,
gdy ulicami szedł wielki bal.

Szła z nami wszędzie przez dni gorące,
gdy trotuary spływały krwią,
przez dni szalone, gwiaździste noce,
była piosenką, uśmiechem, łzą.

Moja mała dziewczynko z AK,
przyznasz chyba, że to wielka była gra,
takie różne były końce naszych dróg,
i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł.

Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna,
i bez trwogi, że dokoła płonął świat,
tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać,
moja mała dziewczynko z AK.

2. Nadzieją tchnęła, tak jak umiała,
kryła się z nami we wnękach bram,
w ciasnych ulicach, mrocznych kanałach,
bo już się wielka kończyła gra.

Kiedy się wszystko dla nas skończyło,
kiedy ostatni zamilkł peem,
na barykadzie została miłość,
razem z twym sercem i żalem mym.

Moja mała dziewczynko z AK,
przyznasz chyba, że to wielka była gra
i tak różne były końce naszych dróg,
przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł.

Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień,
i ta trwoga, choć dokoła spłonął świat.
Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie,
moja mała dziewczynko z AK.

Słowa

Mirosław Jezierski

Odebrał wyższe wykształcenie techniczne z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie techniki sanitarnej. Podczas drugiej wojny światowej służył w Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim w obwodzie Mokotów. Walczył jako żołnierz pułku „Baszta” (VI batalion 2. kompanii Wewnętrznej Służby Ochrony Powstania).   Po klęsce powstania warszawskiego trafił do niewoli...
Więcej

Muzyka

Jan Krzysztof Markowski

Pochodził z rodziny muzyków. Jego ojciec Tadeusz był śpiewakiem i dyrygentem lokalnego chóru „Lutnia”, a brat Andrzej – dyrygentem i kompozytorem. Jan Krzysztof ukończył gimnazjum im. Stanisława Staszica, następnie studia politechniczne (hydrotechnika) w Warszawie. W 1934 r. rozpoczął współpracę – jako kompozytor i wykonawca własnych piosenek – z Orkiestrą...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów