Stanisław J. Cywiński

powstaniec, poeta

XIX w.; daty urodzenia i śmierci nieznane

XIX w.; daty urodzenia i śmierci nieznane

Nieznany bliżej uczestnik powstania listopadowego. Jego nazwisko jako autora pieśni patriotycznej Litwinka, czyli hymn legionistów litewskich z muzyką Karola Kurpińskiego wymienił Karol Estreicher w Bibliografii polskiej XIX stólecia [sic!] (t. VI, Dopełnienia A–O) z 1881 r.

Tytuły w projekcie

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów