O utworze

Litwinka

AkompaniamentAkompaniament

Hymn legionistów litewskich; Pieśń litewska

Kolekcje Tony powstania listopadowego

Autorem melodii pieśni Litwinka jest Karol Kurpiński, zaś twórcą słów Stanisław J. Cywiński. Pieśń w wersji na głos solo, chór i orkiestrę wykonano w Teatrze Narodowym w Warszawie 29 maja 1831 r. Najprawdopodobniej jeszcze w tym samym roku pieśń została wydana przez warszawską oficynę Antoniego Brzeziny z przeznaczeniem „do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu”.

Podniosłą, ale i żwawą melodię Litwinki wprowadził – obok Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni Witaj, majowa jutrzenko – Richard Wagner (1813–1883) do uwertury koncertowej Polonia napisanej w 1836 r.

Tekst pieśni nawiązujący do poezji patriotycznej wcześniejszych epok, m.in. Hymnu do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego (1735–1801) i poezji wielkich romantyków, przedstawia braterstwo narodu polskiego i litewskiego. Litwa pokazana jest jako kraina czekająca na pomoc Polski w wyzwoleniu spod carskiego jarzma.

Tekst

1. Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię
i Litwa czeka przechodnia!
Wzdycha za nim, czeka со dnia,
gościu, przylatuj, bratnie odwiedź plemię,
uwolń wielkiego z więzów niewolnika,
olbrzymim ducha udziałem
najeźdźców uścielisz wałem
i straż im wydrzesz świętego pomnika.

Нор, hop, koniku, dо Litwy,
podkóweczka tęgo kuta,
jest i szablica do bitwy,
szablica jako Kiejstuta.
Jedźmy powitać litewskie doliny,
gdzie nas czekają, gdzie zyszczem wawrzyny!

2. Pierzchnie niewoli i udręczeń morze,
godzina zmarłym zadzwoni
i niebios światło uroni
wiosenne swobód przebudzone zorze.
Ту tam pospieszaj, na łono twej matki,
szczepie świetnego narodu,
legionie z Lechitów grodu,
tу błogosławieństw poniesiesz zadatki.

Нор, hop, koniku, dо Litwy…

3. Litwо, skarbnico młodości pamiątek,
droższą сię odtąd zobaczę,
bо już wolną łzą zapłaczę
pośród wolności narodowych świątek.
Uwielbień pełne, waleczności cudów,
niebo ci życia udzieli,
błyśnie z grobowej topieli
zgubiona kropla w oceanie ludów.

Нор, hop, koniku, dо Litwy…

4. Święta miłości kochanej ojczyzny,
święta synowi Litwina!
Zemstą jego tchnie dziedzina,
tylu niewoli naznaczona blizny.
Przenikł serc tysiąc wolnych głos wesoły
i nieskalane Litwiny,
krwią kupionymi wawrzyny,
ucieszą zimne naddziadów popioły.

Нор, hop, koniku, dо Litwy…

Słowa

Stanisław J. Cywiński

Nieznany bliżej uczestnik powstania listopadowego. Jego nazwisko jako autora pieśni patriotycznej Litwinka, czyli hymn legionistów litewskich z muzyką Karola Kurpińskiego wymienił Karol Estreicher w Bibliografii polskiej XIX stólecia (t. VI, Dopełnienia A–O) z 1881 r.
Więcej

Muzyka

Karol Kurpiński

Pierwszych lekcji muzyki (gry na skrzypcach i organach) udzielał mu ojciec, włoszakowicki organista. Karol Kurpiński już w wieku dwunastu lat został organistą w Sarnowej k. Rawicza. Trzy lata później (1800) był już drugim skrzypkiem orkiestry pałacowej hrabiego Feliksa Polanowskiego w Moszkowie. Samodzielnie, z zapałem przestudiował wówczas wiele partytur z...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów