Biogramy autorów muzyki

Wojciech Sowiński

Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu ojciec, Sebastian Sowiński – kapelmistrz orkiestry wojskowej. W latach 1825–1828 przebywał w Wiedniu, gdzie dał swój pierwszy koncert, a także prawdopodobnie kształcił się w zakresie gry fortepianowej u Carla Czernego oraz kompozycji u Ignaza Seyfrieda i Adalberta Gyrowetza. Zamieszkał w Paryżu (1828). W latach...
Więcej

Wojciech Trzciński

Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej w klasie gitary wstąpił na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował na Wydziale Geografii. Udzielał się w artystycznym ruchu akademickim – założył teatrzyk Piwnica u Hohonia, dla którego pisał piosenki, sam także je wykonywał. W 1969 r., gdy zadebiutował na Kiermaszu Piosenki Studenckiej w warszawskim klubie...
Więcej

Zygmunt Pomarański

Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Talent muzyczny odziedziczył po ojcu – jednym z założycieli i pierwszym skrzypku Orkiestry Włościańskiej Karola Namysłowskiego w Zamościu.   Ukończył gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie. Od 1912 r. zaangażowany w działalność patriotyczną: działał w Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, należał do tajnej drużyny...
Więcej
1 4 5 6