Biogramy autorów muzyki

Adam Kowalski

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, od 1912 r. należał do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w szeregach 2. kompanii rzeszowskiej Legionów Polskich, zanim jeszcze zdał maturę. Został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Czas dochodzenia do zdrowia wypełniły mu przygotowania do egzaminów oraz...
Więcej

Adam Münchheimer

Uczył się muzyki od siódmego roku życia. Lekcje gry na skrzypcach pobierał w Warszawie u Józefa Niedzielskiego i Jana Hornziela, fortepianu u Aloysa Tausiga, harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera, następnie kompozycji u Adolfa Bernharda Marxa (od 1856 roku w Berlinie).   Od 1850 r. był pierwszym skrzypkiem orkiestry...
Więcej

Adam Walaciński

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec Eugenii Umińskiej (1947–1951), a następnie kompozycję u Artura Malawskiego (od 1952). Wkrótce zrezygnował ze studiów, lecz pobierał prywatne lekcje kompozycji u Stefana Kisielewskiego (1952–1955). W latach 1949–1956 pracował jako skrzypek w Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie, a od...
Więcej

Aleksander (Olek) Grotowski

Jako uczeń szkoły średniej grywał na gitarze basowej w różnych zespołach muzycznych. Ukończył studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z Gdańskiem, Sieradzem, Łodzią, Wrocławiem. Znany ze sceny jako Olek Grotowski.   W 1972 r. poznał Andrzeja Waligórskiego i odtąd miał jego teksty w swoim stałym repertuarze, a w latach...
Więcej

Alfred Bojarski

Pochodził z szanowanej lwowskiej rodziny. Po studiach w Akademii Inżynieryjnej w Wiedniu wrócił do rodzinnego Lwowa i tu wiele pracował społecznie. W 1848 r., gdy do Lwowa dotarła fala Wiosny Ludów, służył w szeregach lwowskich oddziałów Gwardii Narodowej (kompania 9, legia III) w randze kapitana. Walczył na barykadach, kiedy...
Więcej

Alfred Schütz

Kształcił się w II Gimnazjum Państwowym we Lwowie. Przez kilka lat studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, uczył się także we lwowskim konserwatorium muzycznym (m.in. u pianistki Heleny Ottawowej). Pod koniec lat dwudziestych odbył praktykę w lwowskim oddziale Warszawskiego Banku Dyskontowego, lecz jego pasją była jednak muzyka i scena....
Więcej

Andrzej Korzyński

W 1964 r. ukończył studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1965–1973 był pierwszym kierownikiem radiowego Młodzieżowego Studia „Rytm”, które promowało młodych, debiutujących wykonawców, m.in. zespoły bigbitowe: Niebiesko-Czarni, ABC, Polanie, Czerwone Gitary, Trubadurzy, Breakout, także Czesława Niemena, Piotra Szczepanika, Halinę Frąckowiak, Karin Stanek i Marka...
Więcej

Andrzej Kurylewicz

Studiował w klasie fortepianu Henryka Sztompki oraz kompozycji Stanisława Wiechowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (1950–1954). Lata 50. zdecydowanie nie sprzyjały muzyce jazzowej – Kurylewicz za granie jazzu został wydalony z uczelni. Założył wówczas własny zespół. Był to Sekstet Organowy Polskiego Radia w Krakowie, z którym występował...
Więcej

Andrzej Panufnik

Studia odbył w latach 1932–1936 w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie,, mając za pedagogów m.in. Kazimierza Sikorskiego (kompozycja) i Waleriana Bierdiajewa (dyrygentura). Naukę dyrygentury kontynuował w Wiedniu u Feliksa Weingartnera (1937–1938) oraz w Paryżu u Philippe’a Gauberta (1938–1939).   Podczas okupacji Warszawy, gdy zakazane były koncerty poważnej muzyki polskiej,...
Więcej

Bogdan Łyszkiewicz

Wychował się i uczył w Krakowie, najpierw w Szkole Muzycznej I stopnia w klasie klarnetu Witolda Buszka, później w Szkole Muzycznej II stopnia u Piotra Syroki, ponadto brał prywatne lekcje u wybitnego wirtuoza tego instrumentu Alojzego Szulca. W liceum poznał muzykę zespołu The Beatles, co spowodowało zwrot w jego...
Więcej

Bronisław Król

Zaangażowany był od lat szkolnych w działalność harcerską – przyboczny w 22. Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Piotra Wierzbickiego, od 1935 r. ochotnik Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy w Spale, Wiśle i Rudułtowicach. W tym czasie podjął również pierwsze kroki redakcyjne i twórcze – współtworzył gazetkę OHP i współdziałał z...
Więcej

Czesław Majewski

Naukę muzyki rozpoczął zaraz po wojnie jako sześcioletni chłopiec. Uzyskał dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów) w Łodzi w klasie fortepianu Emmy Altberg. Jeszcze w czasie studiów podjął współpracę z prowadzoną przez Henryka Debicha Orkiestrą Rozrywkową PRiTV, występował także z zespołem Andrzeja...
Więcej
1 2 3 6