Biogramy autorów słów

Adam Kowalski

Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, od 1912 r. należał do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w szeregach 2. kompanii rzeszowskiej Legionów Polskich, zanim jeszcze zdał maturę. Został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Czas dochodzenia do zdrowia wypełniły mu przygotowania do egzaminów oraz...
Więcej

Adam Mickiewicz

Kształcił się w powiatowej szkole dominikańskiej w Nowogródku, a następnie na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 r. znalazł się w gronie założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów. Dwa lata później rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie.   Swą działalność w szeregach filomatów przypłacił utratą wolności – uwięziony w Wilnie (1823–1824), w wyniku...
Więcej

Agnieszka Osiecka

Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim (1956) oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1962).   Już w czasie studiów zadebiutowała jako reporterka w „Głosie Wybrzeża” oraz jako autorka tekstów piosenek w Studenckim Teatrze Satyryków (STS), z którym współpracowała w latach 1954–1972, pisząc dlań przeszło...
Więcej

Aleksander Maliszewski

Studiował na Wydziale Humanistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej (od 1923) oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (jako wolny słuchacz, 1925–1927). Od swego debiutu literackiego (1923) związany z grupą poetycką Smok, następnie z Kwadrygą (1928–1931). Od 1930 r. był kierownikiem literackim warszawskiego teatru dla dzieci Jaskółka. Współpracował z miesięcznikiem „Teatr w Szkole”...
Więcej

Alfred Schütz

Kształcił się w II Gimnazjum Państwowym we Lwowie. Przez kilka lat studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, uczył się także we lwowskim konserwatorium muzycznym (m.in. u pianistki Heleny Ottawowej). Pod koniec lat dwudziestych odbył praktykę w lwowskim oddziale Warszawskiego Banku Dyskontowego, lecz jego pasją była jednak muzyka i scena....
Więcej

Alojzy Feliński

Pierwsze nauki pobierał w Kolegium Pijarów w Dąbrowicy i we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1788 r. rozpoczął praktykę w kancelarii prawnej w Lublinie, lecz już rok później wyruszył do Warszawy. Obserwował tam obrady Sejmu Czteroletniego, pisał artykuły polityczne (wydawane anonimowo), aktywnie uczestniczył w spotkaniach młodych poetów i literatów, zaczął tworzyć...
Więcej

Andrzej Słowaczyński

Był bibliotekarzem i sekretarzem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Spore powodzenie miały grane przez Teatr Rozmaitości jego drobne utwory sceniczne (własne lub adaptowane). Jemu samemu rozgłosu jednak nie przyniosły, gdyż wystawiane były anonimowo. Z początkiem powstania listopadowego tworzył wiersze powstańcze, z Mazurem Chłopickiego jako najsłynniejszym, natychmiast umuzycznionym i wykonanym...
Więcej

Andrzej Sobczak

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze teksty pisał w latach 60. dla zespołów bigbitowych (m.in. Violiny i Polne Kwiaty) oraz założonego przez siebie kabaretu studenckiego Sztyfcik. Później pod pseudonimem napisał kilka tekstów dla pierwszej polskiej grupy hardrockowej Stress, w tym wielki hit Ciężką drogą...
Więcej

Andrzej Tadeusz Hałaciński

Kształcił się w Krakowie, w Gimnazjum św. Anny i Szkole Handlowej. Zaangażowany był w działalność Związku Walki Czynnej (1908–1910), Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1911–1914) oraz Związku Strzeleckiego (od 1912). Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, walczył jako dowódca plutonu, później kompanii (1915). Brał udział m.in. w...
Więcej

Andrzej Waligórski

Najmłodsze lata spędził we wsi Koropiec na Podolu, później rodzina przeniosła się do Gródka Jagiellońskiego. Tam ukończył szkołę podstawową i w 1939 r. zdał egzaminy do gimnazjum, w którym jednak nauki nie podjął ze względu na wybuch drugiej wojny światowej. Okres okupacji spędził we Lwowie. W ostatnich latach wojny...
Więcej

Anna Jachnina

Kształciła się we Włocławku u Sióstr Urszulanek i tam w 1933 r. zdała egzamin dojrzałości. Po ślubie (1935) z Julianem Jachną, oficerem, przeprowadziła się do Warszawy.   1 września 1939 r. zmierzyła się z dwiema tragediami – śmiercią swej dwuletniej córeczki i wybuchem wojny. Zatrudniła się w Szpitalu Okręgowym...
Więcej

Bogdan Łyszkiewicz

Wychował się i uczył w Krakowie, najpierw w Szkole Muzycznej I stopnia w klasie klarnetu Witolda Buszka, później w Szkole Muzycznej II stopnia u Piotra Syroki, ponadto brał prywatne lekcje u wybitnego wirtuoza tego instrumentu Alojzego Szulca. W liceum poznał muzykę zespołu The Beatles, co spowodowało zwrot w jego...
Więcej
1 2 3 7