O utworze

Gdy naród do boju…

AkompaniamentAkompaniament

Szlachta w roku 1831; O, cześć wam, panowie!

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Tekst pieśni Gdy naród do boju… powstał w 1836 r. jako gorzka analiza przyczyn upadku powstania listopadowego, wpisując się w ciąg wielkich romantycznych dzieł rozliczeniowych z tym brzemiennym w skutkach dla kolejnych pokoleń Polaków tragicznym doświadczeniem. Po raz pierwszy wiersz Gustawa Ehrenberga ogłoszono drukiem w zbiorze Dźwięki minionych lat (1835 i 1836) wydanym w 1848 r. Choć na druku – by zmylić cenzurę – podano Paryż jako miejsce wydania, zbiorek najprawdopodobniej opublikowano staraniem obecnie bliżej nieznanej polskiej oficyny wydawniczej.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że Ehrenberg tworzył tekst pieśni z myślą o konkretnej, dopełniającej go melodii. Wśród wskazywanych – mocno jednak wątpliwych – dźwiękowych podstaw tekstu Ehrenberga znajdują się ustępy opery Niema z Portici Daniela Aubera (1782–1871) oraz Chopinowskie Wariacje B-dur op. 2 na temat arii Là ci darem la mano z opery Don Juan Mozarta na fortepian i orkiestrę.

Z uwagi na przeciwstawianie sobie w tekście reprezentantów różnych warstw społecznych i obarczanie winą za upadek powstania „panów magnatów”, „książąt, hrabiów i prałatów” pieśń stała się w późniejszych czasach niezwykle popularna w kręgach socjalistycznych, uchodząc za wzór pieśni rewolucyjnej. W okresie drugiej wojny światowej stała się hymnem Gwardii Ludowej i powstałej z niej Armii Ludowej.

Tekst

1. Gdy naród do boju wystąpił z orężem,
panowie o czynszach radzili,
gdy naród zawołał: „Umrzem lub zwyciężym!”,
panowie w stolicy bawili.

O, cześć wam, panowie magnaci,
za naszą niewolę, kajdany,
o, cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci,
za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.

2. Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara
rękami czarnymi od pługa,
panowie w stolicach kurzyli cygara,
radzili o braciach zza Buga.

O, cześć wam, panowie magnaci…

3. Wszak waszym był synem ów niecny kunktator,
co wzbudzał przed wrogiem obawę,
i wódz ten naczelny, pobożny dyktator,
i zdrajca, co sprzedał Warszawę.

O, cześć wam, panowie magnaci…

4. Lecz kiedy wybije godzina powstania,
magnatom lud ucztę zgotuje,
muzykę piekielną zaprosi do grania,
a szlachta niech wtedy tańcuje.

O, cześć wam, panowie magnaci…

5. Powstańcy nie znają wiedeńskich traktatów,
nie wchodzą w układy z carami,
lecz biją Moskali, wieszają magnatów
i mścić się umieją stryczkami.

O, cześć wam, panowie magnaci…

Słowa

Gustaw Ehrenberg

Był nieślubnym synem cara Aleksandra I oraz Heleny z Dzierżanowskich Rautenstrauchowej. Podstawowe wykształcenie otrzymał w domu barona Pawła von Mohrenheima – carskiego ministra, sekretarza Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Car dyskretnie zadbał o wykształcenie syna. Ehrenberg był uczniem Liceum Warszawskiego, zarządzanego przez Samuela Bogumiła Lindego, następnie studentem literatury i...
Więcej

Muzyka

nieznany autor

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów