Sebastian Szymański

kompozytor, aranżer

ur. 20 grudnia 1982, Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. Trevora Morrisa, Michaela Todda, Roberta Messingera czy Diega Navarro. Jest członkiem-założycielem Towarzystwa Naukowego Educare (Sekcja sztuki), powołał do życia Limanowską Orkiestrę Kameralną i Orkiestrę „Sinfonietta”.

Ważne miejsce w dorobku artystycznym kompozytora zajmują utwory sakralne, w tym użytkowe, napisane na potrzeby Kościoła Katolickiego, m.in. Intrada Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Intrada Sanktuarium Matki Bożej Łukowieckiej czy Intrada Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej, które towarzyszą odsłonięciu i zasłonięciu cudownych obrazów i figur w tamtejszych kościołach. Z okazji jubileuszu 10-lecia podniesienia przez papieża Benedykta XVI Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Sebastian Szymański napisał Missa Spei na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, której prawykonanie odbyło się 16.10.2019 w katedrze na Wawelu.

Utwory kompozytora wykonywali wysokiej klasy soliści, m.in. Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Kai Schumacher, Justin Snyder, Artur Janda, oraz zespoły, m.in. Polska Orkiestra Radiowa, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, Polski Chór Kameralny, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy.

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów