O utworze

Piękna nasza Polska cała

AkompaniamentAkompaniament

Mazur

Kolekcje Melodie tęsknoty za wolnością

Tekst pieśni pochodzi z poetyckiego cyklu Pieśni Janusza Wincentego Pola, pisanego w latach 1831–1833 pod wpływem przeżyć powstania listopadowego, którego poeta był uczestnikiem. W zbiorze tym tekst opatrzony został tytułem Mazur. Muzykę do tekstu Pola napisał w XIX wieku Józef Sierosławski.

 

Mazurowa melodia Sierosławskiego dopełnia tekst Pola, opiewający piękno polskiej ziemi. Spośród kilku wymienionych w wierszu – wówczas polskich – krain (Ukraina, Podole), poeta faworyzuje Mazowsze („lecz najmilsze i najzdrowsze / przecież, człeku, jest Mazowsze”).

 

Pieśń ta stała się muzyczną wizytówką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który ma ją oczywiście w swoim stałym repertuarze.

Tekst

1. Piękna nasza Polska cała,
piękna, żyzna i niemała.
Wiele krain, wiele ludów,
wiele stolic, wiele cudów,

lecz najmilsze i najzdrowsze
przecież, człeku, jest Mazowsze.

2. Bo gdzie takie cudne stroje
i śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze,

jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie.

3. Poza Niemnem wielkie błota,
a za Bugiem Ruś sromota.
Góral zbytnie podkasały,
a Odroki lud zniemczały.

A więc nasza, nasza góra!
Nie masz w świecie nad Mazura.

4. Gdzieś za światem, Dniepr tam płynie,
sławne konie w Ukrainie,
ale kto jak Mazur właśnie
wioząc, z konia biczem trzaśnie.

Kiedy jedzie do Warsęgi,
mówią wszyscy: Mazur tęgi!

5. Tęgi Mazur wej w pokoju,
lecz się przyda i do boju.
Znane w Polsce kosyniery
i do boju Mazur szczery.

Gdy do kosy się przyłoży,
tnie Moskala jak gniew Boży!

6. Dana, dana, dana, dana,
za ojczyznę miła rana.
Prędzej zginą rzeki, góry,
niźli Polska i Mazury.

Bies cię porwie, Mikołaju,
a swoboda będzie w kraju!

7. I zanucą w Polsce ludzie
o Mazurach i o cudzie,
bo Bóg żeby świat dziś stworzył,
już z Mazurów by go złożył,

A pośrodku nich niecnotę
Mikołaja na zgryzotę.

Słowa

Wincenty Pol

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Lwowskim (1827). W 1830 r. przeniósł się do Wilna i tam na Uniwersytecie nauczał języka i literatury niemieckiej. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Zasłużony w walkach na Litwie, został w 1831 r. odznaczony Orderem Virtuti Militari i awansowany na podporucznika. Po powstaniu wyemigrował; w Dreźnie...
Więcej

Muzyka

Józef Sierosławski

Żonaty od 1876 r. ze Stefanią z Sariusz-Zaleskich, był ojcem Stanisława Sierosławskiego, prozaika, poety i dziennikarza. Związany był z Krakowem, gdzie prowadził założony w 1889 r. przez dra Henryka Jordana Chór Rękodzielników i Przemysłowców (działający do dziś pod nazwą Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „Hasło” im. dra Henryka Jordana). Chór ten...
Więcej

Opracowanie

Magdalena Kruszewska-Pulcyn

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Na fortepianie gra od 3 roku życia. Od 1998 roku jej praca dydaktyczna obejmuje rytmikę, kształcenie słuchu, teorię oraz historię muzyki, jest też współprowadzącą zajęcia z  piosenki aktorskiej. Jest wykładowcą akademickim,...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów