O utworze

Polonez rycerski

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Dźwięki przemian

Będący wyrazem polskiej dumy narodowej Polonez rycerski pochodzi z opery Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale (zwanej też Nowe Krakowiaki) Karola Kurpińskiego z librettem Jana Nepomucena Kamińskiego, wystawionej po raz pierwszy w Warszawie w 1816 r. i stanowiącej dalsze dzieje bohaterów Cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego (1757–1829) z muzyką Jana Stefaniego (1746–1829). W operze był wykonywany przez postać Miechodmucha, w pierwszym akcie, ze słowami „Nuże skrzypki, nuż cymbały, żwawo zatnijcie do ucha”. Oryginalny tekst Jana Nepomucena Kamińskiego przepełniony był czytelnymi dla warszawskiej publiczności aluzjami o charakterze narodowo-patriotycznym: 

Miło tupać o tę ziemię,
Wsakze to jest ziemia nasa:
Tutaj polskie wzrosło plemię,
Tu się rodzi chleb i kasa!

Melodyjny polonez szybko zdobył ogromną popularność wśród mieszkańców Warszawy i zaczął funkcjonować jako samodzielna pieśń także poza sceną. Do melodii Kurpińskiego dopisano wówczas nowe słowa, których autorem mógł być także Kamiński, będące nie tylko pochwałą polskich tradycji szlacheckich („Męstwo w sercu, śmiałość w słowie, / laur na skroni, kord przy boku”), ale także apoteozą samego poloneza.

Tekst

1. Gdy człek w taniec polski stanie,
wąs podkręci, tupnie nogą,
pierś mu rośnie, hej, mospanie,
już raźniejszy, już mu błogo.

Męstwo w sercu, śmiałość w słowie,
laur na skroni, kord przy boku,
w tej postawie szli ojcowie,
taki taniec wart widoku.

2. Hej, mospanie, gdy w dłoń klasnę,
wkoło damy się wywinę,
wtedy, czując godność własną,
mam po temu krok i minę.

Bez urazy powiem śmiało:
„W niesmak dla mnie wasze mody.
Gdzież te uczty, gdzie te gody,
nie tak dawniej to bywało”.

Słowa

Jan Nepomucen Kamiński

Studiował filozofię na uniwersytecie we Lwowie. Istotne znaczenie dla wyboru jego przyszłej drogi życiowej miał kontakt z Wojciechem Bogusławskim i jego zespołem, przebywającym we Lwowie w latach 1795–1799. Kamiński przygotowywał wówczas dla zespołu tłumaczenia obcych sztuk na język polski i miał możliwość przyglądania się z bliska pracy reżysera. Od...
Więcej

Muzyka

Karol Kurpiński

Pierwszych lekcji muzyki (gry na skrzypcach i organach) udzielał mu ojciec, włoszakowicki organista. Karol Kurpiński już w wieku dwunastu lat został organistą w Sarnowej k. Rawicza. Trzy lata później (1800) był już drugim skrzypkiem orkiestry pałacowej hrabiego Feliksa Polanowskiego w Moszkowie. Samodzielnie, z zapałem przestudiował wówczas wiele partytur z...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów