O utworze

Warczą karabiny

AkompaniamentAkompaniament

Warczą karabiny i dzwonią pałasze; Piosnka brygad Piłsudskiego; Po Kętach

Kolekcje Do broni - I wojna światowa

Autorem słów tej prostej piosenki sławiącej Józefa Piłsudskiego i kształtującej jego mit oraz legendę żołnierzy walczących w Legionach Polskich był Rajmund Scholz, który napisał ją w lutym 1915 r. w Piotrkowie, po wymarszu polskich wojsk z Kęt, wykorzystując melodię bliżej nieznanej pieśni ludowej z okolic Jasła.

Tekst Scholza po raz pierwszy opublikowano w „Panteonie Polskim” w 1926 r., z adnotacją, że jest on „wyrazem uczuć i wiary w moc i przeznaczenie Komendanta”.

Tekst

1. Warczą karabiny
i dzwonią pałasze.
To Piłsudski wyszedł w pole,
a z nim chłopcy nasze,
a z nim chłopcy nasze.

2. Wodzu, wodzu miły,
przewódź świętej sprawie
i każ trąbić trębaczowi,
gdy staniem w Warszawie,
gdy staniem w Warszawie.

3. Wtedy wszystkie dzwony
krakowskie zadzwonią,
a kolumnie Zygmuntowskiej
Tatry się pokłonią,
Tatry się pokłonią.

4. Gdy staniesz w Warszawie,
wodzu, strzelcze szary,
podepcz nogą z ostrogami
butę carskiej mary,
butę carskiej mary.

5. Wisła wieść rozniesie
falami jasnymi,
że nie będzie już Moskali
na Piastowskiej ziemi
na Piastowskiej ziemi.

Słowa

Rajmund Scholz

Uczęszczał do szkoły w Brzeżanach. Bliski kolega Edwarda Rydza-Śmigłego z czasów szkolnych. W II Rzeczypospolitej m.in. sędzia Sądu Najwyższego. Autor zbioru Kilka wierszy (1903). Publikował m.in. w czasopismach „Tydzień”, „Odrodzenie” i „Panteon Polski”.
Więcej

Muzyka

melodia ludowa

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów