Biogramy autorów słów

Lech Makowiecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budowy Okrętów. Zadebiutował jako wokalista w 1976 r. balladami Hej, Przyjaciele oraz Kiedy góral umiera (wyróżnienie na Studenckim Festiwalu Piosenki). W 1978 r. był wokalistą i autorem piosenek zespołu country Babsztyl, z którym występował na niemal wszystkich krajowych festiwalach i przeglądach piosenki, zdobywając liczne...
Więcej

Leon Łuskino

Uczył się w gimnazjum w Kielcach. Wychowany w duchu patriotycznym, już w latach szkolnych angażował się w konspiracyjne działania antyrusyfikacyjne i niepodległościowe. W rodzinie obecne były również silne tradycje wojskowe, więc 17-letni Łuskino wstąpił do armII carskiej, w której ukończył szkołę oficerską (w Odessie, 1892) i przeszedł szlak bojowy...
Więcej

Leon Pasternak

Kształcił się we Lwowie (matura w 1927 r.). W 1929 r. wraz z przyjaciółmi literatami Stanisławem Jerzym Lecem i Janem Śpiewakiem, a także Stanisławem Salzmanem, Edwardem Brecherem i Arturem Rzeczycą tworzył we Lwowie grupę lewicowych artystów. Wiersz Pieśń ściętych drzew opublikowany w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1929 nr 49; dodatek do...
Więcej

Ludwik Ksawery Łubieński

W dokumentach występuje również pod nazwiskami Pomian-Łubiński, Lubiński lub Łubiański. Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Pomian z tradycjami patriotycznymi. Jego ojciec Eugeniusz walczył w powstaniu listopadowym, on sam – w styczniowym. Pod wodzą płk. Józefa Grekowicza brał udział w bitwie pod Szklarami, a pod Kobylanką pod rozkazami gen. Antoniego...
Więcej

Marek Grechuta

Podczas studiów architektonicznych na Politechnice Krakowskiej poznał Jana Kantego Pawluśkiewicza, z którym w 1966 r. założył studencki Kabaret Architektów „Anawa”, przekształcony później w zespół wokalno-instrumentalny. Debiutował w 1967 r. na VI Festiwalu Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, gdzie Tango Anawa otrzymało nagrodę dziennikarzy, a on sam zdobył drugą nagrodę w...
Więcej

Maria Bukar-Wałdowa

Niewiele wiadomo o jej życiu i działalności. Jeszcze przed wojną wraz z mężem Edwardem Wałdą, cenionym stomatologiem, zamieszkali w Nowym Dworze k. Modlina, a następnie przenieśli się do Łodzi. Ostatnie lata życia spędziła w Szczecinie lub Świnoujściu.   Jest autorką broszury Szkoła Morska w Tczewie i statek szkolny „Lwów”....
Więcej

Maria Konopnicka

Córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika rozmiłowanego w literaturze, oraz Scholastyki z Turskich. Najmłodsze lata życia spędziła w Suwałkach, następnie kilka lat (od 1849) w Kaliszu. Od dzieciństwa poznawała dzieła znakomitych polskich twórców, chłonąc literaturę piękną wraz z ideami patriotycznymi. Po śmierci matki (1854) uczyła się u sióstr sakramentek w Warszawie...
Więcej

Marian Jonkajtys

Po wybuchu drugiej wojny światowej jego rodzinny Augustów znalazł się pod okupacją sowiecką. W 1940 r. Jonkajtys wraz matką i czterema siostrami został wywieziony do północnego Kazachstanu. Wróciwszy do kraju w 1946 r., uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego w Warszawie. Następnie, po dwóch latach studiowania rusycystyki na...
Więcej

Marian Matuszkiewicz

Niewiele wiadomo o życiu Mariana Matuszkiewicza. Nieznana pozostaje data jego urodzenia; wiadomo wszak, że przed wybuchem drugiej wojny światowej uczęszczał do cieszącego się znakomitą renomą Gimnazjum pod wezwaniem św. Wojciecha (dawniej Gimnazjum Wojciecha Górskiego) w Warszawie, gdzie złożył egzamin maturalny.   W czasie wojny walczył w szeregach Armii Krajowej....
Więcej

Michał Zieliński

Ukończył Szkołę Wydziałową im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu. Zgłosiwszy się na ochotnika do Wojska Polskiego, przydzielony został do 3. Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Jarosławiu. Od 1926 r. służył w stopniu podoficera. Był muzykiem samoukiem, trafił więc do Pułkowej Orkiestry Dętej. Jako bardzo dobry flecista, oboista, grający także...
Więcej

Mirosław Jezierski

Odebrał wyższe wykształcenie techniczne z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie techniki sanitarnej. Podczas drugiej wojny światowej służył w Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim w obwodzie Mokotów. Walczył jako żołnierz pułku „Baszta” (VI batalion 2. kompanii Wewnętrznej Służby Ochrony Powstania).   Po klęsce powstania warszawskiego trafił do niewoli...
Więcej

Rajmund Scholz

Uczęszczał do szkoły w Brzeżanach. Bliski kolega Edwarda Rydza-Śmigłego z czasów szkolnych. W II Rzeczypospolitej m.in. sędzia Sądu Najwyższego. Autor zbioru Kilka wierszy (1903). Publikował m.in. w czasopismach „Tydzień”, „Odrodzenie” i „Panteon Polski”.
Więcej
1 3 4 5 6 7