Biogramy autorów słów

Józef Wybicki

Kształcił się w kolegium jezuickim w Starych Szkotach. Następnie odbywał praktykę w skarszewskim sądzie grodzkim. Brał udział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie (1764) i odtąd zaangażował się w politykę, pogłębiając wiedzę prawniczą. Jako poseł na sejm (1767–1768) gorąco sprzeciwił się uwięzieniu na rozkaz rosyjskiego ministra Nikołaja Repnina...
Więcej

Julius Mosen

Ukończył gimnazjum w Plauen, a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Jenie. W latach 1824–1826 przebywał we Włoszech, po czym wrócił na studia w Lipsku, kończąc je w 1828 r. Pracował początkowo w kancelarii prawnej w Markneukirchen, później w Kohren, a od 1835 r. w Dreźnie jako niezależny adwokat....
Więcej

Juliusz Słowacki

Ukończywszy naukę w gimnazjum w Krzemieńcu, rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach wyjechał do Warszawy w 1829 r. i tam podjął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Debiutował poematem Hugo, wydanym anonimowo w piśmie „Melitele” w 1830 r. W czasie powstania listopadowego – nie mogąc ze...
Więcej

Karol Sienkiewicz

Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Kształcił się w szkole ojców bazylianów w Humaniu, szkole podwydziałowej w Winnicy oraz w słynnym Liceum Krzemienieckim (1810–1812). Po odbyciu krótkiej praktyki palestranckiej w Kijowie został sekretarzem wizytatora szkół guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, hrabiego Filipa Platera w Krzemieńcu (1813–1816), i brał czynny udział...
Więcej

Kazimierz Andrzej Czyżowski

Uczył się i studiował w Krakowie (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego). W latach 1914–1921 walczył jako żołnierz Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Wojska Polskiego. W czasie drugiej wojny światowej żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Aresztowany w 1940 r., zdołał uciec z niemieckiej niewoli w...
Więcej

Kazimierz Feliks Kumaniecki

Od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do języków starożytnych. W latach 1923–1926 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1926–1927 na uniwersytecie w Berlinie. Pracę doktorską przygotował w 1926 r. pod kierunkiem Tadeusza Sinki, a w 1930 r. uzyskał habilitację. Pracował początkowo w krakowskich gimnazjach; od 1936 r. był...
Więcej

Kazimierz Wroczyński

W Warszawie ukończył gimnazjum. Studia filologiczne i prawnicze odbywał w Warszawie, Heidelbergu, Monachium, by ostatecznie w Odessie uzyskać dyplom prawnika (1910). Literatura i teatr okazały się jednak głównym polem jego działalności, którą prowadził w Warszawie i Łodzi.   Tworzył poezje, nowele i dramaty (m.in. uznane Dzieje salonu, 1920 i...
Więcej

Konstanty Krumłowski

Naukę odbył w Krakowie: w Gimnazjum im. Sobieskiego i na Uniwersytecie Jagiellońskim (1890–1892). Studia prawnicze jednak przerwał na rzecz literatury i grania w teatrze. Zaczynał w trupach aktorskich, m.in. Lucjana Kwiecińskiego i Władysława Kicińskiego, występując pod pseudonimem „Manowski”. Później jednak, pod presją ojca, powrócił do niechcianej dziedziny – pracował...
Więcej

Kornel Ujejski

Kształcił się u ojców bazylianów w Buczaczu oraz we Lwowie, gdzie nawiązał kontakt ze środowiskiem literackim, poznając m.in. Leszka Dunin-Borkowskiego i Wincentego Pola oraz wchodząc w kręgi Ossolineum i „Dziennika Mód Paryskich”. Na tychże łamach debiutował w 1844 r. erotykiem Gdyby…, a już w 1845 r. – jako autor...
Więcej

Krystyna Krahelska

Kształciła się w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem, później na Uniwersytecie Warszawskim – początkowo studiowała geografię, ukończyła zaś etnografię (1939). Pracę dyplomową poświęciła zwyczajom swojej rodzinnej wsi Mazurki. Utalentowana wokalnie, prezentowała pieśni ludowe w Polskim Radiu w Wilnie i Warszawie. Rysy jej twarzy nosi warszawska Syrena...
Więcej

Krzysztof Dowgiałło

Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 60. pracował za granicą, po powrocie zatrudnił się w gdańskim Miastoprojekcie. Był świadkiem dramatycznych wydarzeń grudniowych 1970 r. na Wybrzeżu. Pod ich wpływem napisał tekst słynnej Ballady o Janku Wiśniewskim.   W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni...
Więcej

Krzysztof Kasprzyk

Jego matka uczestniczyła w powstaniu warszawskim, a ojciec walczył w słynnym Dywizjonie 308 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Po wojnie rodzina zamieszkała w Niemczech, ale już w 1947 r. przeniosła się do Sopotu.   Krzysztof Kasprzyk ukończył w 1970 r. studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o...
Więcej
1 2 3 4 5 6 7