Biogramy autorów słów

Ignacy Jan Paderewski

Kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie (1873–1878, m.in. fortepian u Juliusza Janothy), następnie w Berlinie (1882 i 1884, kompozycja u Friedricha Kiela i Heinricha Urbana) i w Wiedniu (1884–1885 i 1887–1888), gdzie doskonalił warsztat pianistyczny pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Jego światowa kariera pianistyczna, zapoczątkowana w 1888 r. recitalem...
Więcej

Ignacy Krasicki

Urodził się w zubożałej rodzinie magnackiej (herb Rogala). Po ukończeniu Jezuickiego Kolegium Lwowskiego i seminarium duchownego Księży Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie przyjął w 1759 r. święcenia kapłańskie. Studiował w Rzymie (1759–1761), a po powrocie do kraju objął funkcję sekretarza prymasa Władysława Łubieńskiego. Wtedy to poznał Stanisława...
Więcej

Jacek Kaczmarski

Ukończył stołeczne Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej, a następnie polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1980). Pierwsze wiersze i piosenki pisał już jako trzynastoletni chłopiec. Zadebiutował w 1976 r. w klubie Remont podczas Warszawskiego Jarmarku Piosenki. W kolejnych latach (1977–1979) występował na krakowskim Festiwalu Piosenki Studenckiej, za każdym razem powracając zeń...
Więcej

Jan Emil Lankau

Ukończywszy naukę w krakowskim Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego, kształcił się w zakresie historII sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Monachium. W 1916 r. na podstawie rozprawy Drzeworyty w inkunabułach polskich uzyskał w swej krakowskiej Alma Mater tytuł doktora. Do końca pierwszej wojny światowej walczył jako porucznik C.K. armII....
Więcej

Jan Kochanowski

W 1544 r. rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, które kontynuował w Królewcu. W latach 1552–1559 trzykrotnie był na uniwersytecie w Padwie, gdzie ugruntowywał klasyczną wiedzę filologiczną i pisał utwory w języku łacińskim. Od 1559 r. rozwijała się jego kariera dworska w kraju: przebywał m.in. na dworach...
Więcej

Jan Nepomucen Kamiński

Studiował filozofię na uniwersytecie we Lwowie. Istotne znaczenie dla wyboru jego przyszłej drogi życiowej miał kontakt z Wojciechem Bogusławskim i jego zespołem, przebywającym we Lwowie w latach 1795–1799. Kamiński przygotowywał wówczas dla zespołu tłumaczenia obcych sztuk na język polski i miał możliwość przyglądania się z bliska pracy reżysera. Od...
Więcej

Jan Pietrzak

Jako jedenastoletni chłopiec trafił do Korpusu Kadetów im. gen. Karola Świerczewskiego, potem do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i służby w wojskowej stacji radiolokacyjnej. Odszedł do cywila jako podporucznik rezerwy i zatrudnił się w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, studiując zaocznie socjologię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR...
Więcej

Janusz Kondratowicz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Filologii Polskiej oraz Studium Dziennikarskiego). Pisał i publikował zarówno utwory poetyckie, satyryczne, jak i krytyki, wywiady, reportaże. Począwszy od 1957 r. pisał i publikował, współpracował z takimi czasopismami jak „itd”, „Kierunki”, „Na przełaj”, „Współczesność”, „Za i przeciw”. W latach 1960–1961 był związany z kabaretem działającym...
Więcej

Jeremi Przybora

Po ukończeniu ewangelickiego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie studiował w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim (filologia angielska). Po wygranym konkursie na spikera radiowego pracował w latach 1937–1939 w Polskim Radiu w Warszawie (poznał tam Jerzego Wasowskiego), w 1945–1947 w radiu w Bydgoszczy, a w 1948–1964 znów...
Więcej

Jerzy Dargiel

Związany był z harcerstwem od dziecka, najpierw z 17. Warszawską Drużyną Harcerską w hufcu Praga, później jako przyboczny zuchowy z 8. WDH w hufcu Warszawa Powiśle, a następnie jako drużynowy z 12. WDH im. Władysława Warneńczyka na Pradze. Stopień podharcmistrza otrzymał będąc jeszcze uczniem klasy maturalnej (1935), harcmistrza –...
Więcej

Jerzy Stanisław Narbutt

Pochodził z kresowej rodziny o żywych tradycjach patriotycznych (jego dziadek, Ferdynand, oraz kuzyn i kuzynka dziadka walczyli w powstaniu styczniowym) i literackich (ojciec, Antoni, był redaktorem naczelnym „Tygodnika Wileńskiego”).   Okres drugiej wojny światowej spędził w Warszawie. Przyjaźnił się z wieloma uczestnikami walk powstańczych, m.in. Tadeuszem Zawadzkim, pseud. „Zośka”....
Więcej

Józef Andrzej Szczepański

Od 1935 r. uczęszczał do Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie; w czerwcu 1939 r. uzyskał tzw. „małą maturę”. Był harcerzem 17. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.   Podczas okupacji niemieckiej początkowo przeniósł się z rodziną na Wołyń, następnie do Krakowa, Dębicy i Rzeszowa, a w 1943 r. powrócił do Warszawy....
Więcej
1 2 3 4 5 7