O utworze

Marsz Żoliborza

AkompaniamentAkompaniament

Kolekcje Żołnierski trud - pieśni II wojny światowej

Marsz Żoliborza powstał w pierwszych dniach powstania warszawskiego, stając się muzycznym sygnałem dzielnicy. Autor słów, Bronisław Lewandowski, pseud. „Zbyszek”, z 201. plutonu zgrupowania „Żaglowiec”, wykorzystał melodię popularnego przed wojną Marsza lotników („Lotnik skrzydlaty władca świata”), z muzyką Stanisława Latwisa i z tekstem Aleksandry Agnieszki Zasuszanki (1906–1989), pełniącego funkcję oficjalnego Marsza Polskiego Lotnictwa, który z kolei miał za swą podstawę dźwiękową Marsz Kosynierów z czasów insurekcji kościuszkowskiej.

Tekst Marsza Żoliborza, pogodny i zagrzewający do walki, przedstawia również trudne realia powstańczego losu. Bronisław Lewandowski zawarł w nim informacje na temat dramatycznych braków w uzbrojeniu („w naszej AK brak cekaemów, / No i peemów, / Karabinów, karabinów”) i aprowizacji powstańców („chleb nasz suchy, bez żadnych dżemów”, „w butach naszych pełno mamy dziur”).

Tekst

1. W bój przeciw nam rzucili tysiąc sztukasów,
lotniczych asów, sto tygrysów, sto tygrysów.
Krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów,
nie wiedzą wcale szkopy, jaką mamy broń.

Bo nasz obronny wał
mocniejszy jest od skał,
a nasze serca twardsze są
od stali ich najcięższych dział.
Bez hełmów nasza skroń,
lecz pęknie pocisk oń,
no nasza wola to jest
najwspanialsza polska broń.

2. Cóż stąd, że w naszej AK brak cekaemów,
no i peemów, karabinów, karabinów?
Cóż stąd, że chleb nasz suchy, bez żadnych dżemów?
Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur?

Bo nasz obronny wał…

3. A gdy pobudka zagra o bladym świcie,
na śmierć i życie w bój pójdziemy, w bój pójdziemy!
Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem,
że w tym śmiertelnym boju zwyciężymy my!

Bo nasz obronny wał…

Słowa

Bronisław Lewandowski

W 1937 r. ukończył Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Absolwent Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Studia odbywał w ramach tajnej działalności uczelni podczas okupacji niemieckiej. Aktywny w konspiracji, przeszkolony w akowskiej podchorążówce, walczył w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu „Żaglowiec” na Żoliborzu (2. Obwód „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu AK)....
Więcej

Muzyka

Stanisław Latwis

Po zdaniu matury (1924) w Wilnie rozpoczął tamże studia na Uniwersytecie Stefana Batorego. Powołany po dwóch latach studiów do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, zgłosił tam chęć służenia w lotnictwie. Niestety ocena jego stanu zdrowia nie wypadła pomyślnie i cel Latwisa mocno się oddalił. Nie rezygnując ze swej...
Więcej

Opracowanie

Kuba Stankiewicz

Od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzowych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych grał z zespołem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, później z kwintetem i kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. W latach 1987-1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu), zdobywając Nagrodę Oscara Petersona. Był półfinalistą...
Więcej

Opracowanie chóralne

Sebastian Szymański

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze współczesnej muzyki sakralnej i teologii muzyki – autor wielu artykułów i referatów w tym zakresie. Uczestniczył w...
Więcej

Utwór znajdziesz tutaj

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów