Biogramy autorów słów

Bolesław Lubicz-Zahorski

Zaangażowany społecznie od lat młodzieńczych, był członkiem Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i w 1905 r. czynnie włączył się w działania rewolucyjne. Zesłany na Sybir w 1906 r., zdołał uciec i wrócić do Polski, by ponownie rozwijać działalność w ruchu socjalistycznym, najpierw w Łodzi, gdzie był redaktorem „Łodzianina”, a...
Więcej

Bronisław Lewandowski

W 1937 r. ukończył Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Absolwent Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Studia odbywał w ramach tajnej działalności uczelni podczas okupacji niemieckiej. Aktywny w konspiracji, przeszkolony w akowskiej podchorążówce, walczył w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu „Żaglowiec” na Żoliborzu (2. Obwód „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu AK)....
Więcej

Bruno Bielawski

Uczył się w Przemyślu, później w kolegium jezuickim we Lwowie, a następnie w gimnazjach w Bochni i Krakowie. W 1852 r. rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które jednak szybko przerwał. Zadebiutował jako dziennikarz w „Gwiazdce Cieszyńskiej” (1853), publikował swoje opowiadania, wiersze i korespondencję z Krakowa we lwowskich „Nowinach”....
Więcej

Casimir Delavigne

Wykształcenie odebrał w paryskim Lycée Napoléon. Początkowo pisał utwory okolicznościowe. Zasłynął jako twórca elegii patriotycznych, tragedii historycznych, komedii oraz pieśni rewolucyjnych. Pierwszy jego zbiór poezji pt. Messeniennes (1818) zawierał liryki i wiersze będące żywą reakcją poety na ważne wydarzenia historyczne (m.in. Waterloo i Devastation du musée traktujące o upadku...
Więcej

Edmund Wasilewski

Jako syn kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zięć zafascynowanego antykiem profesora Hermana Schmugta Edmund Wasilewski szybko nawiązał przyjaźnie z działającymi w pierwszej połowie XIX wieku czołowymi przedstawicielami krakowskiego środowiska literackiego – Gustawem Ehrenbergiem, Lesławem Łukaszewiczem, Aleksandrem Szukiewiczem i Franciszkiem Żyglińskim. Publikował w „Tygodniku Literackim”, a także w licznych czasopismach krakowskich....
Więcej

Emanuel Schlechter (Szlechter)

Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie. Jako nastolatek wstąpił w 1920 r. do Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej, by walczyć z bolszewikami. Maturę zdał w 1923 r. Zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1929 r., wkrótce jednak jego udziałem stała się wielka kariera...
Więcej

Ernest Bryll

Studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze przed ukończeniem studiów (1956) rozpoczął współpracę z czasopismami o tematyce społecznej i kulturalnej: pisał do „Po Prostu”, „Sztandaru Młodych”, wszedł do zespołu redakcji „Współczesności”. Jako poeta zadebiutował w 1958 r. tomikiem Wigilie wariata, jednak jego twórczość zyskała rozgłos kilka lat później,...
Więcej

Feliks Gwiżdż

Po ukończeniu IV Gimnazjum w Krakowie podjął studia na Uniwersytecie Franciszkańskim (późniejszy Uniwersytet Jana Kazimierza) we Lwowie.   W 1912 r. zamieszkał w Poroninie. Został członkiem Polowych Drużyn Sokolich w Nowym Targu, zainicjował stworzenie Związku Drużyn Podhalańskich, którego został później sekretarzem generalnym i prezesem. Przystąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego....
Więcej

Feliks Konarski

W 1921 r. przedostał się przez zieloną granicę do Polski i uczył się w Warszawie (ukończył gimnazjum i Uniwersytet Warszawski). Zadebiutował w 1925 r. jako autor tekstów piosenek i skeczy, a wkrótce zaczął śpiewać, występować na scenie, także komponować. Współpracował z warszawskimi kabaretami i samym mistrzem Konradem Tomem (pseud....
Więcej

Franciszek Kowalski

W latach 1810–1818 uczęszczał do gimnazjum w Winnicy, a od 1819 r. do Liceum Krzemienieckiego, gdzie odebrał gruntowne wykształcenie i wychowanie w duchu patriotycznym. Zdolności poetyckie wykazywał od dzieciństwa, a w latach szkolnych tłumaczył już dzieła Moliera.   Ważnym wydarzeniem dla jego twórczej drogi było spotkanie w 1822 r....
Więcej

Gustaw Ehrenberg

Był nieślubnym synem cara Aleksandra I oraz Heleny z Dzierżanowskich Rautenstrauchowej. Podstawowe wykształcenie otrzymał w domu barona Pawła von Mohrenheima – carskiego ministra, sekretarza Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Car dyskretnie zadbał o wykształcenie syna. Ehrenberg był uczniem Liceum Warszawskiego, zarządzanego przez Samuela Bogumiła Lindego, następnie studentem literatury i...
Więcej

Halina Szymulska

Uczyła się śpiewu u Ady Sari w Warszawie i Pierre’a Bernaca w Paryżu. Dysponowała głosem sopranowym, wykonywała głównie repertuar pieśniowy. Była cenioną interpretatorką dzieł impresjonistów francuskich i kompozytorów XX wieku: Henri Duparca, Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela, André Joliveta, Igora Strawińskiego, Paula Hindemitha, Oliviera Messiaena, Karola Szymanowskiego oraz pisanych specjalnie...
Więcej
1 2 3 4 7