Biogramy autorów muzyki

Daniłł Jakowlewicz Pokrass

W latach 1917–1921 kształcił się pod kierunkiem Siergieja Tarnowskiego i Feliksa Blumenfelda w zakresie gry na fortepianie w konserwatorium w Kijowie, później pobierał  lekcje kompozycji u Nikołaja Rosławca w Moskwie. W latach 1939–1951 pełnił funkcję kierownika muzycznego Głównego Domu Kultury dla moskiewskich pracowników kolei.   Wraz z bratem Dmitrijem...
Więcej

Dmitrij Jakowlewicz Pokrass

W latach 1913–1917 studiował grę na fortepianie w konserwatorium w Piotrogrodzie (obecny Sankt Petersburg), później pracował jako koncertujący pianista akompaniator. W latach 1919–1921 służył w armii, w kawalerii, wtedy też rozpoczęła się jego kariera kompozytorska. Pisał pieśni wojskowe, marsze (m.in. Marsz Budionnego). Od 1923 r. działał w Moskwie, komponował...
Więcej

Émile Debraux

Należał do artystów tworzących dla les goguettes, czyli francuskich amatorskich towarzystw śpiewaczych. Jego dzieła bywały często porównywane do twórczości Pierre-Jeana Bérangera (1780–1857), z którym to przyczynił się do idealizacji Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz Napoleona I, tworząc pieśni głoszące idee liberalne i antyklerykalne. Debraux zdobył popularność w 1818 r. pieśnią...
Więcej

Fabian Tymolski

Prawdopodobnie muzyk samouk, zawodowo związany z instytucjami finansowymi we Lwowie. Komponował z wielkim powodzeniem muzykę taneczną. Jest autorem ponad 200 utworów tanecznych wszelkiego typu: od polek, mazurów, krakowiaków, kadryli, marszów, kołomyjek i walców po elegijne polonezy (wzorowane na kompozycjach Michała Kleofasa Ogińskiego). Przez kilka dekad (do wybuchu pierwszej wojny...
Więcej

Feliks Nowowiejski

Od dziewiątego roku życia przez sześć lat uczył się w przyklasztornej szkole muzycznej w Świętej Lipce, opanowując grę na fortepianie i organach, a także na skrzypcach, wiolonczeli i waltorni. Po ukończeniu nauki zamieszkał w Olsztynie, gdzie grał w orkiestrze dętej pułku grenadierów pruskich, dla której również komponował utwory marszowe,...
Więcej

Grzegorz Stróżniak

Uczył się w Poznaniu. Dzięki nauczycielowi muzyki w szkole podstawowej opanowywał grę na akordeonie, perkusji, trąbce i saksofonie, a pod koniec szkoły miał już zespół muzyczny, z którym grywał na weselach. Uczęszczał do dwóch szkół średnich: do klasy licealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela i równolegle do...
Więcej

Henryk Jarecki

W Instytucie Muzycznym w Warszawie studiował kompozycję oraz grę na fortepianie i kontrabasie. Był uczniem Stanisława Moniuszki, który cenił jego kompozycje. Jarecki w latach 1858–1871 był zatrudniony w Teatrze Wielkim w Warszawie (najpierw jako chórzysta, później kontrabasista). W 1872 r. krótko był dyrygentem Teatru Polskiego w Poznaniu, a następnie...
Więcej

Henryk Wars

Studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, później przeniósł się do konserwatorium muzycznego, które ukończył w 1925 r., następnie odbył dwuletnią służbę w podchorążówce we Włodzimierzu.   Zaczął komponować już na studiach. Uczestniczył w życiu warszawskich teatrów kabaretowych i rewiowych – grał na fortepianie, komponował i dyrygował m.in. w...
Więcej

Ignacy Jan Paderewski

Kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie (1873–1878, m.in. fortepian u Juliusza Janothy), następnie w Berlinie (1882 i 1884, kompozycja u Friedricha Kiela i Heinricha Urbana) i w Wiedniu (1884–1885 i 1887–1888), gdzie doskonalił warsztat pianistyczny pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego.   Jego światowa kariera pianistyczna, zapoczątkowana w 1888 r....
Więcej

Ignacy Marceli Komorowski

Edukację muzyczną rozpoczął od lekcji gry na fortepianie u Wincentego Szaniora. Uczył się również gry na skrzypcach pod kierunkiem Bułakowskiego i Jana Hornziela, a następnie (od 1842) gry na wiolonczeli u Józefa Szablińskiego i Adama Hermana. Podstawy kompozycji zgłębiał zaś na lekcjach u Karola Kurpińskiego, a harmonii kontrapunktu u...
Więcej

Jan Ekier

Zaczynał edukację muzyczną od prywatnych lekcji gry na fortepianie u Olgi Stolfowej, później kształcił się u niej w Szkole Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie (do 1933). Tam też, u ks. Bernardino Rizziego, pobierał lekcje kompozycji. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1932–1934), następnie w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie...
Więcej

Jan Krzysztof Markowski

Pochodził z rodziny muzyków. Jego ojciec Tadeusz był śpiewakiem i dyrygentem lokalnego chóru „Lutnia”, a brat Andrzej – dyrygentem i kompozytorem. Jan Krzysztof ukończył gimnazjum im. Stanisława Staszica, następnie studia politechniczne (hydrotechnika) w Warszawie. W 1934 r. rozpoczął współpracę – jako kompozytor i wykonawca własnych piosenek – z Orkiestrą...
Więcej
1 2 3 4 6