Biogramy autorów muzyki

Jean-Pierre Solié

Podobnie jak jego ojciec, został wiolonczelistą. Śpiewał także w chórze oraz grał na gitarze i z tymi umiejętnościami rozpoczął jako młodzieniec zarobkowanie, podróżując po południowej Francji. W 1778 r. w Awinionie zadebiutował z sukcesem w tenorowej partii opery La Rosiere de Salency André Grétry’ego, po czym rozpoczęła się jego...
Więcej

Jerzy Dargiel

Związany był z harcerstwem od dziecka, najpierw z 17. Warszawską Drużyną Harcerską w hufcu Praga, później jako przyboczny zuchowy z 8. WDH w hufcu Warszawa Powiśle, a następnie jako drużynowy z 12. WDH im. Władysława Warneńczyka na Pradze. Stopień podharcmistrza otrzymał będąc jeszcze uczniem klasy maturalnej (1935), harcmistrza –...
Więcej

Jerzy Wasowski

Absolwent Wydziału Elektromechaniki Politechniki Warszawskiej. Od 1938 r. pracował w Polskim Radiu w amplifikatorni oraz dziale nagrań i transmisji. Gdy wraz z wybuchem wojny uszkodzony został nadajnik radiowy Warszawy II, jego naprawy dokonał Wasowski (sygnał został wznowiony 7 września). W czasie okupacji wyjechał do Trzebienia i tam, w domu...
Więcej

Joseph Denis Doche

Jako ośmioletni chłopiec dołączył do chóru katedralnego w Meaux. W 1785 r. został chórmistrzem w katedrze w Coutances w NormandII. Funkcję tę sprawował aż do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie związał się z orkiestrą Théâtre du Vaudeville, najpierw jako altowiolista, wiolonczelista i kontrabasista (od...
Więcej

Józef Nikorowicz

Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie szlacheckiej o ormiańskich korzeniach. Brak potwierdzonych informacji na temat jego dzieciństwa i edukacji muzycznej.   Organizował w Zboiskach wieczory muzyczne, na których gromadziła się galicyjska młodzież rewolucyjna. Na jednym z takich spotkań młody twórca zaprezentował zebranym swój fortepianowy Chorał, inspirując obecnego wśród słuchaczy...
Więcej

Józef Sierosławski

Żonaty od 1876 r. ze Stefanią z Sariusz-Zaleskich, był ojcem Stanisława Sierosławskiego, prozaika, poety i dziennikarza. Związany był z Krakowem, gdzie prowadził założony w 1889 r. przez dra Henryka Jordana Chór Rękodzielników i Przemysłowców (działający do dziś pod nazwą Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „Hasło” im. dra Henryka Jordana). Chór ten...
Więcej

Józef Stiastny

Pochodził ze Słowacji. Nie są znane szczegóły jego biografii, w tym także daty życia i śmierci. W 1906 r. w gimnazjum w Nowym Targu był tercjanem, a także udzielał lekcji gry na skrzypcach uzdolnionym muzycznie gimnazjalistom, z których po jakimś czasie skompletował orkiestrę smyczkową, będącą chlubą szkoły i miasta...
Więcej

Karol Kurpiński

Pierwszych lekcji muzyki (gry na skrzypcach i organach) udzielał mu ojciec, włoszakowicki organista. Karol Kurpiński już w wieku dwunastu lat został organistą w Sarnowej k. Rawicza. Trzy lata później (1800) był już drugim skrzypkiem orkiestry pałacowej hrabiego Feliksa Polanowskiego w Moszkowie. Samodzielnie, z zapałem przestudiował wówczas wiele partytur z...
Więcej

Kazimierz Hofman

Odbył studia w klasie fortepianu Josepha Fischofa oraz kompozycji Simona Sechtera w konserwatorium w Wiedniu. Po powrocie do Krakowa w 1859 r. zaczął pracować jako nauczyciel gry na fortepianie. Dawał także koncerty jako solista, kameralista i akompaniator. Nie zaniechał jednak dalszych studiów. W latach 60. rozpoczął naukę na Wydziale...
Więcej

Krystyna Krahelska

Kształciła się w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem, później na Uniwersytecie Warszawskim – początkowo studiowała geografię, ukończyła zaś etnografię (1939). Pracę dyplomową poświęciła zwyczajom swojej rodzinnej wsi Mazurki. Utalentowana wokalnie, prezentowała pieśni ludowe w Polskim Radiu w Wilnie i Warszawie. Rysy jej twarzy nosi warszawska Syrena...
Więcej

Krzysztof Klenczon

Jego ojciec służył w Armii Krajowej i działał w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Aresztowany w 1946 r., w oczekiwaniu na wyrok (z wolnej stopy), uciekł z miejsca zamieszkania i przez 10 lat ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem. Wrócił do domu w Szczytnie po ogłoszeniu amnestii w 1956 r. Ojciec...
Więcej

ks. Stanisław Ormiński

Po ukończeniu studiów teologicznych oraz przyjęciu święceń kapłańskich (1938) studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (m.in. u Kazimierza Sikorskiego i Bronisława Rutkowskiego). Studia przerwane wybuchem wojny kontynuował w konspiracji. Zaangażowany w ruch oporu (w szeregach Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej), prowadził chór przy kościele...
Więcej
1 2 3 4 5 6